Jak chronić niematerialne dziedzictwo kulturowe?

warsztaty

28-10-2014 / godz. 10.00miejsce: Sandomierz, Hotel Sarmata

organizator: Narodowy Instytut Dziedzictwa


Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza reprezentantów środowisk działających w obszarze ochrony, promocji i dokumentacji zjawisk należących do sfery niematerialnego dziedzictwa kulturowego: przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji kulturalno-oświatowych, urzędów oraz animatorów kultury, do udziału w dwudniowych warsztatach mających na celu wypracowanie sposobów wspólnego działania na rzecz ochrony niematerialnych zjawisk kulturowych występujących na terenie naszego kraju.

Warsztaty dotyczyć będą istoty niematerialnego dziedzictwa kulturowego i jego ochrony zgodnie z metodyką i metodologią opracowaną na forum UNESCO na potrzeby Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 r. Praktycy działający w tej sferze podzielą się swoim doświadczeniem i udzielą cennych wskazówek. Uczestnicy warsztatów uzyskają nowe kompetencje w zakresie identyfikacji i inwentaryzacji dziedzictwa niematerialnego.

W pierwszym dniu spotkania zapraszamy do udziału w sesji poświęconej teorii i praktyce w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa. Drugiego dnia zaplanowana została sesja warsztatowa z podziałem na grupy.

Serdecznie zapraszamy także do udziału w wydarzeniach towarzyszących, podczas których zapoznamy się z dziedzictwem miasta, które będzie naszym gospodarzem.

Warsztaty odbędą się w dniach 28-29 października 2014 r. w Hotelu Sarmata w Sandomierzu http://www.hotelsarmata.pl/pl/. Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz wyżywienie w trakcie warsztatów podczas przerw kawowych, przerw obiadowych oraz kolacji w dniach 28-29 października.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres niematerialne@nid.pl do 13 października 2014.

wykonawcy:

prelegenci, paneliści, koordynatorzy warsztatów

program:

WTOREK, 28 PAŹDZIERNIKA 2014

9:00 - 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 - 10:35 Powitanie uczestników

10:30 – 12.00 Sesja wprowadzająca

10:30 - 10:50

prof. zw. dr hab. Sławomir Ratajski, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO Zagrożenia dziedzictwa niematerialnego w świetle Konwencji UNESCO w sprawie ochrony kulturowego dziedzictwa niematerialnego z 2003 roku

10:50 - 11:10

prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, Polski Komitet ds. UNESCO W czym tkwi istota niematerialnego dziedzictwa kulturowego?

11:10 - 11:30

dr Ewa Klekot, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego Społeczny wymiar dziedzictwa kulturowego

11:30 - 12:00

Katarzyna Sadowska-Mazur, Julia Włodarczyk, Narodowy Instytut Dziedzictwa Zarys strategii ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce

12:00 - 12:30 Przerwa kawowa

12:30 - 14:00 Omówienie zasad ochrony dziedzictwa niematerialnego

12:30 - 13:00

Katarzyna Sadowska-Mazur, Narodowy Instytut Dziedzictwa Specyfika ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego

13:00 - 13:30

Julia Włodarczyk, Narodowy Instytut Dziedzictwa Co kryje sformułowanie „zasady i duch Konwencji”?

13:30 - 14:00

Pytania

14:00 - 15:00 Przerwa obiadowa

15:00 - 16:00 Prezentacja doświadczeń praktyków

15:00 - 15:20

Paulina Adamska-Malesz – Stowarzyszenie Serfenta Jak animować twórców? Jak współpracować z UM?

15:20 - 15:40

Magdalena Kwiecińska – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Jak przeprowadzić konsultacje społeczne?

15:40 - 16:00

Urząd Marszałkowski

16:00 - 16:30 Dyskusja

17:00 – 18.00 ZWIEDZANIE PODZIEMI SANDOMIERSKICH

19.00 – Kolacja w Hotelu Sarmata

ŚRODA, 29 PAŹDZIERNIKA 2014

09:00 - 9:45 Sesja wprowadzająca

Julia Włodarczyk, Katarzyna Sadowska-Mazur, Narodowy Instytut Dziedzictwa DLACZEGO chronić dziedzictwo niematerialne?

9:45 - 11:30 Warsztaty grupowe - część 1.

CO chronić? Identyfikacja, inwentaryzacja i dokumentacja dziedzictwa niematerialnego

Grupy I: A. Rutkowska

Grupa II: K. Sadowska-Mazur

Grupa III: J. Włodarczyk

Grupa IV: K. Smyk

Efekt: rozpoznanie celu i sposobów identyfikacji i inwentaryzacji dziedzictwa niematerialnego.

11:30 - 12:00 Podsumowanie części 1. warsztatów

12:00 - 13:00 Przerwa obiadowa

13:00 - 13:15 Sesja wprowadzająca

Piotr Adamiak, Stowarzyszanie Klon/Jawor Omówienie publikacji „Współpraca w obszarze kultury – samorządy, publiczne instytucje kultury, organizacje pozarządowe”.

13:15 - 14:30 Warsztaty grupowe - część 2.

JAK współdziałać dla ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego?

Grupy I: A. Rutkowska

Grupa II: K. Sadowska-Mazur

Grupa III: J. Włodarczyk

Grupa IV: K. Smyk

Efekt: wypracowanie przykładów współdziałania w celu ochrony dziedzictwa niematerialnego.

14:30 - 15:00 Podsumowanie i prezentacja wyników prac w grupach.

15:00 ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW

15:30 ZWIEDZANIE MUZEUM DIECEZJALNEGO I BAZYLIKI KATEDRALNEJ

www.nid.pl

powrót do listy drukuj