Kolbergowie Europy Wschodniej

konferencja

14-11-2014

15-11-2014miejsce: Wrocław, Sala Konferencyjna Ossolineum, pl. Nankiera 17

organizatorzy: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu oraz Katedra Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego


Międzynarodowa konferencja muzykologiczna

Piątek, 14.11.2014

godz. 9:00 - Otwarcie konferencji: Prezes Kolegium Europy Wschodniej Jan Andrzej Dąbrowski, prof. dr hab. Bożena Muszkalska

godz. 9:15-10:30 - Sesja I

Ihor Macijewski (Sankt Petersburg) – Doniosłość prac Oskara Kolberga dla współczesnych badań tradycyjnej muzyki Pokucia i Huculszczyzny.

Rimantas Astrauskas (Wilno) – Litewskie kolekcje muzyki tradycyjnej pod koniec XIX - na początku XX w.

godz. 10.30 - 11.00. – przerwa

godz. 11.00 – 13:00 – sesja II

Hana Urbancova (Bratysława) – Andrej Kmeť (1841–1908) i jego kolekcja słowackich pieśni bożonarodzeniowych.

Dmitri Zisl Slepovitch (Nowy Jork) – O etnomuzykologach, informatorach i kolekcjach: koncypowanie przyszłości dziedzictwa etnograficznego kultury jidysz.

Łukasz Smoluch (Poznań) – Kolbergowska dokumentacja tradycji muzycznych i jej współczesne wykorzystanie.

godz. 13.00 – 14.30 – przerwa obiadowa

godz. 14.30 – 16.00 - sesja III

Rimantas Sliuzinskas (Kłajpeda) – Oskar Kolberg i jego znaczenie dla kształtowania podstaw folklorystyki litewskiej (druga połowa XIX w.).

Galina Tawłaj (Sankt Petersburg) – Kolbergowski opis obrzędu Kozła na Litwie i życie tego rytuału we współczesnej tradycji białoruskiej.

godz. 16.00 - 16.30 – przerwa

godz. 16.30 – 17.30 – sesja IV

Olha Kolomyyets, Lina Dobrianska (Lwów) – Fonoarchiwum Lwowskiej akademii muzycznej: fundatorzy i ich uczniowie.

Zbigniew Przerembski (Wrocław, Warszawa) – Nowy Kolberg, czyli seria wydawnicza „Polska pieśń i muzyka ludowa: źródła i materiały”.

godz. 18.00 - Koncert „Kolberg na jazzowo i nie tylko” w wykonaniu studentów wrocławskich uczelni.

Sobota, 15.11.2014

godz. 10:00 – 11.30 – sesja V

Irina Klymenko (Kijów) – Zapisy muzyki O. Kolberga w kontekście słowiańsko-bałtyckich studiów nad areałami melodycznymi.

Angelina Alpatova (Moskwa) – Wykorzystanie zbioru O. Kolberga «Pieśni ludu polskiego» w kursie etnicznego solfeżu.

godz. 11.30 – 12:00 – przerwa

godz. 12:00 – 13.30 – sesja VI

Vladimir Lisovoi (Moskwa) – Regionalne metody O. Kolberga w badaniach nad gwatemalskim folklorem muzycznym.

Bożena Muszkalska (Wrocław, Poznań) – Bronisława Wójcik-Keuprulian i jej badania nad muzyką Ormian.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 - Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

www.kew.org.pl

powrót do listy drukuj