Koncert z okazji 200. rocznicy urodzin Oskara Kolberga

koncert

21-02-2014 / godz. 17.00miejsce: Przysucha, Dom Kultury, ul. Radomska 9

organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Instytut Muzyki i Tańca, Muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze


część I: Twórczość kompozytorska Oskara Kolberga

wykonawcy:

artyści z Akademii Muzycznej w Poznaniu, zaangażowani w realizowane przez rodzinę Kolbergów wydawnictwo kompozycji muzycznych Oskara Kolberga;

- dr hab. Iwona Kowalkowska, prof. AM – sopran

- prof. dr hab. Wojciech Maciejowski – tenor

- prof. zw. Andrzej Tatarski – fortepian

w programie kompozycje wokalno-instrumentalne Oskara Kolberga. Pieśni na głos z towarzyszeniem fortepianu:

1. Wyjazd - sł. S. Witwicki - W. Maciejowski (tenor), A. Tatarski (fortepian)

2. Kochanka do gwiazdy - sł. S. Witwicki - I. Kowalkowska (sopran), A. Tatarski (fortepian

3. Dumny kochanek - sł. K. Zakrzewski - W. Maciejowski (tenor), A. Tatarski (fortepian)

4. Śpiew poety - sł. J. B. Zaleski - W. Maciejowski (tenor), A. Tatarski (fortepian)

5. Westchnienie za rodzinną chatką - sł. J. B. Zaleski - I. Kowalkowska (sopran), A. Tatarski (fortepian)

6. Ułan polski - sł. E. Wasilewski - W. Maciejowski (tenor), A. Tatarski (fortepian)

7. Przyczyna - sł. S. Witwicki - W. Maciejowski (tenor), A. Tatarski (fortepian)

8. Młodo zeswatana - sł. J. B. Zaleski - I. Kowalkowska (sopran), A. Tatarski (fortepian)

9. Mazur (nr 44) - A. Tatarski

10. Jaskółka - sł. S. Pruszakowa - I. Kowalkowska (sopran), A. Tatarski (fortepian)

11. Piszczałeczko jedyna - sł. autor nieznany - W. Maciejowski (tenor), A. Tatarski (fortepian)

12. Pod twym okienkiem - sł. J. Heppen - W. Maciejowski (tenor), A. Tatarski (fortepian)

13. Wiosna - sł. S. Witwicki - I. Kowalkowska (sopran), A. Tatarski (fortepian)

14. Gdy na górach świta dzionek - sł. J. B. Zaleski - W. Maciejowski (tenor), A. Tatarski (fortepian)

15. Co mi tam - sł. J. B. Zaleski - W. Maciejowski (tenor), A. Tatarski (fortepian)

16. Rojenia wiosenne - sł. J. B. Zaleski - I. Kowalkowska (sopran), A. Tatarski (fortepian)

17. Kukułeczka - sł. autor nieznany - I. Kowalkowska (sopran), A. Tatarski (fortepian)

18. Krakowiak - sł. autor nieznany - W. Maciejowski (tenor), A. Tatarski (fortepian)

19. Polonaise (nr 68) - A. Tatarski

część II: Muzyka ludowa Krakowiaków z Mogilan

wykonawcy:

Zespół Regionalny „Mogilanie”

w programie: Widowisko obrzędowe „Comber babski”

Imprezy towarzyszące:

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze:

  • wystawa stała „Oskar Kolberg (1814 - 1890). Folklorysta, etnograf, kompozytor”

Dom Kultury w Przysusze:

  • wystawa obrazów „Ziemia rodzinna Oskara Kolberga”

Obrazy ze zbiorów Domu Kultury - prace malarskie i rysunkowe wykonane przez uczestników plenerów organizowanych przez Dom Kultury, uczniów i studentów szkół plastycznych z Lublina i Radomia.

powrót do programu