Konkurs dla przedszkolaków ,,Śródmiejski Przegląd Tańca i Piosenki Ludowej Przedszkolaków”

konkurs

24-11-2014 / godz. 10.00miejsce: Warszawa, Państwowe Muzeum Etnograficzne


Przedsięwzięcie realizowane jest 4 rok.

Inspiracją dla projektu było promowanie polskiej kultury regionalnej (ludowej) w Roku Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej tj. 2010 roku.

Od tego czasu, zawsze w listopadzie przedszkolaki mają okazję występować przed szerokim gronem odbiorców i prezentować swoje programy artystyczne.

Od 2013 Przegląd jest realizowany we współpracy z Muzeum Etnograficznym.

W bieżącym roku Przedsięwzięcie promuje Rok Oskara Kolberga

Cel operacyjny:

  • promowanie tradycji ludowych i polskiego folkloru
  • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości muzycznej u dzieci w wieku przedszkolnym
  • integracja dzieci z różnych przedszkoli

Realizacja programu:

  • wszystkie przedszkola uczestniczące w konkursie działają zgodnie z regulaminem
  • pomysły do realizacji zadań konkursowych przedszkole wypracowuje indywidualnie
  • nauczyciele, dzieci i rodzice mogą wymieniać się swoimi pomysłami, współpracować ze sobą w celu osiągnięcia najpełniejszych wyników
  • przedszkola występują wg przekazanego przez organizatora harmonogramu

Krótka charakterystyka zadania konkursowego:

  • zespoły dziecięce (chętne do występu publicznego dzieci) przygotowują i prezentują programy artystyczne oparte na polskim folklorze tj. piosenkę wraz z tańcem (np. dzieci jednocześnie tańczą i śpiewają bądź część zespołu śpiewa, a pozostała część tańczy) bądź sam taniec lub krótką scenkę słowno - muzyczną o charakterze ludowym w łącznym czasie nie przekraczającym 5 minut przy akompaniamencie pianina lub nagraniu CD
  • wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymują nagrody za występ
  • występy wyróżnione przez jury zostaną uhonorowane nagrodą dla danego przedszkola (przygotowane będą nagrody za: pierwsze, drugie i trzecie wyróżnienie)

Jury składa się ze specjalistów z dziedziny edukacji wczesnoszkolnej, rytmiki i śpiewu oraz choreografii tańców ludowych

Patronat Honorowy:

Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP

Miesięcznik dla Nauczycieli „Wychowanie w Przedszkolu”

Wychowanie w Przedszkolu

Program ma charakter edukacyjny i artystyczny. Jego adresatami są przedszkola.

program:

Dzień pierwszy, 24.11.2014 r.

10.00 - 10.10 – oficjalne rozpoczęcie Konkursu, powitanie Gości

10.10 - 12.30 – prezentacje zespołów

12.30 - 13.00 – obrady jury i przekazanie werdyktu organizatorowi przedsięwzięcia celem zaproszenia wyróżnionych zespołów na dzień następny

Dzień drugi, 25.11.2014r.

10.00 - 11.00 – powitanie Gości i występy zaproszonych artystów

11.00 - 12.00 - ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród oraz wyróżnień (wyniki ogłasza Przewodniczący Jury, nagrody wręcza Z-ca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście bądź osoba przez niego wyznaczona)

12.00 – 12.30 - prezentacje programów zespołów wyróżnionych

12.30 – 13.00 - cześć artystyczna

13.00 - 13.15 - podziękowanie gościom za udział w imprezie

www.przedszkole17.waw.pl

powrót do listy drukuj