Konkurs w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szczecinie

wystawa

26-11-2014 / godz. 10.00miejsce: Szczecin, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szczecinie, ul. Kamienna 22

organizator: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szczecinie


Wydarzenie będzie miało charakter konkursu międzyklasowego, w którym klasy prezentują wcześniej przygotowane zadania, każda klasa wylosowała inny region i zadania, które wykonują dotyczą tego właśnie regionu. Do zadań tych należą:

1. Recytacja pieśni ludowej

2. Inscenizacja legendy z różnych regionów (każda klasa inny region)

3. Konkurs wiedzy o Oskarze Kolbergu

4. Prezentacja własnoręcznie wykonanego stroju regionalnego

5. Poczęstunek potrawą regionalną.

wykonawcy:

Wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szczecinie - uczennice gimnazjum i szkoły zawodowej, pod opieką nauczycieli i koordynatora przedsięwzięcia.

program:

1. Przywitanie i zapoznanie z życiem i twórczością Oskara Kolberga.

2. Prezentacja prac klas.

3. Koncert akordeonowy - pieśni ludowe.

4. Omówienie i podsumowanie przedsięwzięcia przez gości: specjalistów w różnych dziedzinach.

mow.szczecin.pl

powrót do listy drukuj