Kultura i tradycja w kształtowaniu postaw na przykładzie twórczości Oskara Kolberga

konferencja

08-10-2014 / godz. 14.00miejsce: Skierniewice, ul. Senatorska 12, Biblioteka Pedagogiczna

organizator: Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach


Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach i Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach zapraszają na konferencję "Kultura i tradycja w kształtowaniu postaw na przykładzie twórczości Oskara Kolberga"

PATRONAT HONOROWY

Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień

Uczestnicy:

nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego oraz inne osoby zainteresowane

Problematyka konferencji:

Konferencja organizowana jest z okazji obchodów roku 2014 Rokiem Oskara Kolberga. Odbiorcami będą nauczyciele szkół i placówek oświatowych. Prelegentami będą znawcy, miłośnicy kultury i folkloru w regionie.

Cele konferencji:

- popularyzacja twórczości Oskara Kolberga

- kształtowanie zainteresowania regionem łódzkim

- pozyskanie podstawowej wiedzy o regionie i jego tradycjach

- zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie promocji twórczości Oskara Kolberga

Udział w konferencji jest bezpłatny

Zgłoszenia:

http://www.bpsk.nets.pl/konf_kolberg_zglo.html

program:

13.30 - 14.00 Rejestracja uczestników

14.00 - 14.15 Otwarcie konferencji, powitanie gości i uczestników

14.15 - 14.45 Występ Zespołu folklorystycznego „USTRONIE" w Skierniewicach

14.45 - 15.15 Przerwa kawowa

15.15 - 15.30 Prezentacja pt. „Edukacja regionalna w podstawie programowej kształcenia ogólnego"(Małgorzata Wrzodak, WODN w Skierniewicach)

15.30 - 16.15 Wykład pt. „Oskar Kolberg - znany i nieznany" - (Karolina Wanda Rutkowska - etnolog i antropolog kultury)

16.15- 16.50 Prezentacja dobrych praktyk pt. „Śladami Oskara Kolberga - jak uczyć dzieci i młodzież o folklorze" (Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mysłakowie; Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach i jej Filie)

16.50 - 17.00 Podsumowanie konferencji. Dyskusja

http://www.bpsk.nets.pl

powrót do listy drukuj