Lato na wsi 2014

warsztaty

01-07-2014 - 09-08-2014

17-11-2014 / godz. 11.00miejsce: Parysów, Gożlin Mały, Izdebno, Olszanka, Skrzeszew

organizatorzy: Mazowiecki Instytut Kultury


Projekt w duchu tradycji ludowej konkretnych społeczności regionu Mazowsza w pięciu małych miasteczkach i wsiach województwa mazowieckiego.

Podstawą projektu są bezpłatne warsztaty plastyczne prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów plastycznych. Instruktorzy zostaną merytorycznie przygotowani przez specjalistę etnografa na specjalnie przygotowanym wykładzie w siedzibie MIK (dawne MCKiS) w Warszawie.

Organizator o wydarzeniu:

W Roku Oskara Kolberga skupiamy się szczególnie na upowszechnianiu wśród uczestników wiedzy o kulturze tradycyjnej, jej wpływach i związkach z kulturą współczesną. Na celu mamy ożywienie aktywności kulturalnej lokalnych społeczności na płaszczyźnie kultury tradycyjnej.

W każdej miejscowości, dla uczestników odbędą się pogadanki o Oskarze Kolbergu oraz wykłady i warsztaty na temat wycinanki ludowej, jej historii, znaczeniu symboliki – kanonów estetycznych związanych z konkretnymi regionami, sposobu powstawania. Działania te zostaną połączone z warsztatami sitodruku, podczas których nabyta wiedza i umiejętności zostaną wykorzystane do stworzenia nowych współczesnych form plastycznych z użyciem motywów ludowych. W efekcie powstaną prace o różnym zastosowaniu. Uczestnicy będą część prac projektować i odbijać m.in.

na koszulkach przeznaczonych do indywidualnego użycia. Będzie to bodziec do osobistej kreacji i indywidualnego podejścia i przywiązania do tworzonej pracy.

Projekt Lato na wsi 2014 - Rok Oskara Kolberga zamknie Finał zorganizowany dla uczestników warsztatów w siedzibie MIK w listopadzie tego roku.

Terminy warsztatów:

Parysów, współorganizator Szkoła Podstawowa w Parysowie:

1 lipca – 13 lipca -warsztaty plastyczne podstawowe

1 lipca –wycinanka ludowa

2 lipca i 10 lipca – sitodruk

Goźlin Mały, współorganizator Gminny Ośrodek Kultury w Wildze:

7 lipca – 19 lipca - warsztaty plastyczne podstawowe

8 lipca - wycinanka ludowa

9 lipca i 16 lipca – sitodruk

Izdebno, współorganizator Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Pilczynie:

14 lipca – 27 lipca - warsztaty plastyczne podstawowe

15 lipca – wycinanki ludowa

17 lipca i 24 lipca – sitodruk

Olszanka, współorganizator Gminna Biblioteka Publiczna w Olszance:

28 lipca – 8 sierpnia - warsztaty plastyczne podstawowe

29 lipca – wycinanka ludowa

30 lipca i 6 sierpnia – sitodruk

Skrzeszew, współorganizator Sokołowski Ośrodek Kultury w Sokołowie Podlaskim:

1 sierpnia – 9 sierpnia – warsztaty plastyczne

1 sierpnia – wycinanka ludowa

4 sierpnia – sitodruk

Finał Lato na wsi 2014 – Rok Oskara Kolberga – 17 listopada, godz. 11.00-13.00 w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki Tańca.

powrót do programu