Leć głosie po rosie – pograjka i potańcówka z Kolbergiem w tle

pograjka, potańcówka

11-11-2014miejsce: Poznań i Wielkopolska

organizator: MOZAIKA edukacja | animacja | kreacja


Spotkanie z polską muzyką tradycyjną w jej autentycznej, żywiołowej, tanecznej formie, skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Projekt realizowany jest przez firmę Mozaika. Mamy różnorodne i długofalowe doświadczenie w zakresie tworzenia i prowadzenia edukacyjnych spotkań ze sztuką oraz animacji dla dzieci. Naszą domeną są również projekty o charakterze rozwojowym i społecznym. Pracujemy w oparciu o metody i techniki, wykorzystujące sztukę, muzykę, taniec, ruch na drodze zabawy, komunikacji i twórczego współdziałania z dzieckiem. W realizacji projektu „Leć głosie po rosie – pograjka i potańcówka z Kolbergiem w tle” biorą udział muzycy: Miron Stieler i Przemysław Jarosz, scenariusz i prowadzenie spotkań: Karolina Ociepka.

Nawiązując do obchodów Roku Kolberga, zapraszamy na spotkanie z dziedzictwem polskiej muzyki tradycyjnej w jej autentycznej, żywiołowej, tanecznej formie. Muzycy zapoznają nas z tradycyjnymi instrumentami (skrzypce, basy, baraban, bęben obręczowy) i pięknymi melodiami, animując jednocześnie koncert na kształt tradycyjnej potańcówki. Poznamy tradycyjne tańce wirowe: oberki, polki oraz wspólnie doświadczymy siły naturalnego śpiewu. Dzięki otwartej formule spotkania, dzieci będą miały szansę doświadczyć tego, czym była niegdyś zabawa ludowa oraz odkryć energię rodzimego folkloru.

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym – zakres przekazywanych informacji oraz sposób pracy z grupą dostosowywany jest każdorazowo do wieku i liczebności grupy. Zajęcia mają charakter 30-o minutowego spotkania z udziałem trzech muzyków, odbywającego się na terenie danego przedszkola lub szkoły. Maksymalna liczba uczestników pojedynczego spotkania to 100 osób. W ramach realizacji projektu odbyło się jak dotąd 60 edukacyjnych spotkań w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz domach kultury na terenie Poznania i Wielkopolski. Uzupełnieniem spotkania są materiały dydaktyczne przekazywane nauczycielom w celu wykorzystania podjętej tematyki w pracy z dziećmi.

Edukacyjne spotkania „Leć głosie po rosie – pograjka i potańcówka z Kolbergiem w tle” realizowane są w ramach projektu „Mały Kolberg” – projekt Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego, organizowany pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej w ramach działań strategicznych związanych z Rokiem Kolberga. Jeśli chcesz nas zaprosić do przedszkola, szkoły czy domu kultury, zgłoszenia przyjmujemy pod adresem mailowym: kontakt@mozaikadzieciom.pl oraz numerem telefonu: +48 691 066 881.

www.mozaikadzieciom.pl

powrót do listy drukuj