Lokalność / regionalność. Antropologiczne badania terenowe w Przysusze i Szydłowcu

praca badawcza

02-04-2014 / godz. 10.00 - 12-04-2014miejsce: Przysucha, Szydłowiec

organizator: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


W terminie 2-12 kwietnia 2014 roku grupa studentów, doktorantów i pracowników naukowych Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu przeprowadzi antropologiczne badania terenowe w Przysusze i Szydłowcu. Poruszana tematyka dotyczy definiowania i postrzegania lokalności i regionalności oraz określenie stosunku do lokalnego dziedzictwa kulturowego.

www.etnologia.amu.edu.pl

powrót do programu