Ludowość i praca

wykład

08-10-2014 / godz. 17.00miejsce: Cieszyn, Sala Rzymska Muzeum Śląska Cieszyńskiego, ul. Regera 6

organizatorzy: Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie


Wydarzenia w ramach roku Oskara Kolberga podkreślają i odwołują się najczęściej do roli obrzędów, zwyczajów, pieśni, gier i zabaw spisanych przez etnografa.

Warto jednak wskazać, że ludowość to nie tylko cepelia, ale przede wszystkim życie codzienne ludu.

Praca jest jednym z najważniejszych elementów naszej codzienności. Przeliczając ilość godzin, które spędzamy na pracy (płatnej czy bezpłatnej) można uznać, że jest dominującą czynnością w naszym życiu. Bywa rytuałem, polem tworzenia wspólnoty czy wyzysku. Może stać się także, jak pokazuje historia, zalążkiem do powstawania ruchów robotniczych, związków zawodowych. Jest polem negocjacji i tworzenia różnic społecznych, jak choćby poprzez wykluczanie osób bezrobotnych przez neoliberalny dyskurs. Warto zastanowić się co mówi o społeczeństwie wielość narracji o pracy.

Podczas dyskusji Michał Gauza (współautor książki Rewolucja 1905, programista) oraz Michael Morys-Twarowski (dr nauk humanistycznych w zakresie historii, z wykształcenia prawnik i amerykanista, współautor książek oraz autor kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęconych głównie historii Śląska Cieszyńskiego) będziemy rozmawiać o związku między ludowością a pracą w kontekście historycznym i społecznym. Postaramy się ukazać to zarówno z perspektywy szerszej jak i lokalnej, związanej ze Śląskiem Cieszyńskim.

Projekt "200 razy Kolberg" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 - Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

powrót do listy drukuj