Muzyczny folklor Podkarpacia

praca badawczamiejsce: Podkarpacie

organizator: Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie - Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie


Celem projektu jest przeprowadzenie badań terenowych w zakresie tradycji muzycznych Rzeszowszczyzny. Eksploracją objęte zostaną tereny rzeszowskiego, przeworskiego, przemyskiego, sanockiego krośnieńskiego oraz tarnobrzeskiego, a zgromadzony w trakcie badań materiał źródłowy (zapisy nutowe, fotografie, wywiady itp.) zostanie merytorycznie opracowany, opatrzony komentarzem znanych ekspertów i udostępniony poprzez upublicznienie na stronie internetowej.

W ramach projektu powstanie także paradokumentalny reportaż filmowy prezentujący opisane zjawiska kulturowe, który zostanie upubliczniony na stronie internetowej.

Projektowi towarzyszyć będzieilustrowany przewodnik zawierający skrócone opracowania i wybrane przykłady materiałów źródłowych zgromadzonych w trakcie badań terenowych.

Osoby pracujące przy realizacji zadania posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie badań terenowych.

Zgromadzony materiał źródłowy opracowany zostanie przez ekspertów i specjalistów w dziedzinie etnomuzykologii, nagrań fonograficznych, sztuki filmowej i muzealników.

harmonogram realizacji:

  • marzec-wrzesień - badania terenowe
  • wrzesień-listopad - merytoryczne opracowanie
  • lipiec-październik - realizacja zdjęć i montaż reportażu
  • październik-grudzień - upublicznienie pozyskanego materiału źródłowego na stronach internetowych
  • 12 grudnia 2014 - Konferencja podsumowująca realizację zadania, prezentacja reportażu

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kolberg 2014 - Promesa", realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

powrót do listy drukuj