Nasz folklor ocalony

publikacja„Nasz folklor ocalony” to książka dla każdego, kto pragnie odkryć i dotknąć czasów naszych przodków, wciąż tak starannie pielęgnowanych w regionalnych skansenach.

Kolejny tytuł z serii „Ocalić od zapomnienia” przybliża czytelnikom materialną kulturę ludową i dworską naszego kraju. Każdy z dwunastu rozdziałów prezentuje odrębny region, jego historię, kształtowanie się zwyczajów, kulturę życia codziennego, budownictwo, rzemiosło i uprawę ziemi.

Historia polskiego folkloru wciąż jest żywa w regionalnych skansenach. Autor, prezentując ich zbiory, zabiera czytelnika w podróż do miejsc dla wielu dotychczas niedostępnych. W każdym rozdziale Marek Borucki opisuje kilka najważniejszych skansenów reprezentatywnych dla kultury regionu. Zebrane w nich eksponaty pomagają lepiej poznać nasze korzenie.

Książka jest bogato ilustrowana zdjęciami współczesnymi, a dodatkową wartość stanowią unikatowe ilustracje archiwalne. Znajdują się w niej również adresy opisanych skansenów oraz program różnorodnych imprez plenerowych i lekcji muzealnych przygotowanych przez wymienione muzea na wolnym powietrzu.

„Nasz folklor ocalony” to wędrówka po miejscach, w których dawna Polska została zachowana i nie można o niej zapomnieć.

Książka uzyskała patronat Roku Oskara Kolberga. W 2014 roku mija 200. rocznica urodzin polskiego etnografa. To znakomita okazja, by poznać bogactwo polskiej kultury ludowej i człowieka, który jako pierwszy w historii zebrał i usystematyzował wiedzę na jej temat

Marek Borucki – historyk, długoletni nauczyciel historii w liceach warszawskich. Jest rzeczoznawcą podręczników szkolnych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Autor ponad 30 książek na temat historii i kultury polskiej (m. in. „Polskie gniazda literackie”, „Polska. Rezydencje królów i książąt”, „Ilustrowana historia Polski”)

Autor: Marek Borucki

Tytuł: Nasz folklor ocalony

Wydawnictwo: Muza SA

Stron: 360

ISBN: 978-83-7758-487-3

Cena: 59,99 zł

powrót do listy drukuj