Oskar Kolberg (1814-1890). Kompozytor. Folklorysta. Etnograf | Opole Lubelskie

wystawa

25-03-2014

26-03-2014

27-03-2014

28-03-2014

29-03-2014

30-03-2014

31-03-2014

01-04-2014

02-04-2014

03-04-2014

04-04-2014

05-04-2014

06-04-2014

07-04-2014

08-04-2014

09-04-2014

10-04-2014

11-04-2014

12-04-2014

13-04-2014

14-04-2014

15-04-2014

16-04-2014

17-04-2014

18-04-2014

19-04-2014

20-04-2014miejsce:: Opole Lubelskie, Zespół Szkół nr 2 im. Oskara Kolberga


Wystawa czasowa: 25 marca - 20 kwietnia 2014 roku


Wystawa prezentuje najważniejsze dziedziny twórczości artystycznej i badawczo-edytorskiej Oskara Kolberga. Ilustruje okresy życia i aktywności twórczej w wielu obszarach jego zainteresowań kulturą ludową – polską i słowiańską. Przedstawia środowisko rodzinne, związki z Przysuchą, lata nauki i młodości w Warszawie, pracę kompozytora i krytyka muzycznego, twórczość naukowo-badawczą w zakresie folklorystyki i etnografii, działalność edytorską, powstanie i realizację programu „Lud”, okres spędzony w Modlnicy – szczególnie sprzyjający owocnym badaniom etnograficznym oraz ostatnie lata życia w Krakowie wykorzystane na intensywną działalność wydawniczą i współpracę Kolberga z najważniejszymi postaciami i instytucjami nauki i kultury polskiej.

W formie wystawy planszowej przedstawiono i opisano materiały rzadko eksponowane ze względów konserwatorskich, pozostające w zasobach archiwalnych i muzealnych, nie udostępniane czytelnikom i zwiedzającym w postaci oryginałów.

Prezentacja wystawy w Internecie: www.muzeum-radom.pl

Wystawa została zrealizowana przez Muzeum Wsi Radomskiej we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach działań strategicznych związanych z Rokiem Kolberga. Autorem opracowania tekstów i ilustracji jest Katarzyna Markiewicz, zaś opracowania graficznego Zdzisław Słomski.

powrót do listy drukuj