Oskar Kolberg (1814-1890). Kompozytor. Folklorysta. Etnograf | Sterdyń

wystawa

16-12-2014miejsce: Sterdyń, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

organizator: Muzeum Wsi Radomskiej


Wystawa prezentowana będzie w terminie: 12.12.2014 –28.02.2015


Wystawa prezentuje najważniejsze dziedziny twórczości artystycznej i badawczo-edytorskiej Oskara Kolberga. Ilustruje okresy życia i aktywności twórczej w wielu obszarach jego zainteresowań kulturą ludową – polską i słowiańską. Przedstawia środowisko rodzinne, związki z Przysuchą, lata nauki i młodości w Warszawie, pracę kompozytora i krytyka muzycznego, twórczość naukowo-badawczą w zakresie folklorystyki i etnografii, działalność edytorską, powstanie i realizację programu „Lud”, okres spędzony w Modlnicy – szczególnie sprzyjający owocnym badaniom etnograficznym oraz ostatnie lata życia w Krakowie wykorzystane na intensywną działalność wydawniczą i współpracę Kolberga z najważniejszymi postaciami i instytucjami nauki i kultury polskiej.

W formie wystawy planszowej przedstawiono i opisano materiały rzadko eksponowane ze względów konserwatorskich, pozostające w zasobach archiwalnych i muzealnych, nie udostępniane czytelnikom i zwiedzającym w postaci oryginałów.

Wirtualna wersja wystawy dostępna pod adresem:

http://www.muzeum-radom.pl/oskarkolberg.swf

Wystawa została zrealizowana przez Muzeum Wsi Radomskiej we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach działań strategicznych związanych z Rokiem Kolberga. Autorem opracowania tekstów i ilustracji jest Katarzyna Markiewicz.

www.muzeum-radom.pl/

powrót do listy drukuj