Oskar Kolberg (1814-1890). Kompozytor. Folklorysta. Etnograf | Warszawa

wystawa

23-04-2014

24-04-2014

25-04-2014

26-04-2014

27-04-2014

28-04-2014

29-04-2014

30-04-2014

01-05-2014

02-05-2014

03-05-2014

04-05-2014

05-05-2014

06-05-2014

07-05-2014

08-05-2014

09-05-2014

10-05-2014

11-05-2014

12-05-2014

13-05-2014

14-05-2014

15-05-2014

16-05-2014

17-05-2014

18-05-2014

19-05-2014

20-05-2014

21-05-2014

22-05-2014

23-05-2014

24-05-2014

25-05-2014

26-05-2014

27-05-2014miejsce: Warszawa, Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego


Wystawa czasowa: 23 kwietnia - 27 maja 2014 roku

Wernisaż wystawy: 25 kwietnia 2014


Wystawa prezentuje najważniejsze dziedziny twórczości artystycznej i badawczo-edytorskiej Oskara Kolberga. Ilustruje okresy życia i aktywności twórczej w wielu obszarach jego zainteresowań kulturą ludową – polską i słowiańską. Przedstawia środowisko rodzinne, związki z Przysuchą, lata nauki i młodości w Warszawie, pracę kompozytora i krytyka muzycznego, twórczość naukowo-badawczą w zakresie folklorystyki i etnografii, działalność edytorską, powstanie i realizację programu „Lud”, okres spędzony w Modlnicy – szczególnie sprzyjający owocnym badaniom etnograficznym oraz ostatnie lata życia w Krakowie wykorzystane na intensywną działalność wydawniczą i współpracę Kolberga z najważniejszymi postaciami i instytucjami nauki i kultury polskiej.

W formie wystawy planszowej przedstawiono i opisano materiały rzadko eksponowane ze względów konserwatorskich, pozostające w zasobach archiwalnych i muzealnych, nie udostępniane czytelnikom i zwiedzającym w postaci oryginałów.

Prezentacja wystawy w Internecie: www.muzeum-radom.pl

Wystawa została zrealizowana przez Muzeum Wsi Radomskiej we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach działań strategicznych związanych z Rokiem Kolberga. Autorem opracowania tekstów i ilustracji jest Katarzyna Markiewicz, zaś opracowania graficznego Zdzisław Słomski.

powrót do listy drukuj