Oskar Kolberg i kultura ludowa Lubelszczyzny

konferencja

25-03-2014 / godz. 10.00

25-03-2014 / godz. 10.30

25-03-2014 / godz. 11.00

25-03-2014 / godz. 12.00

25-03-2014 / godz. 12.30

25-03-2014 / godz. 13.00

25-03-2014 / godz. 13.30

25-03-2014 / godz. 14.00miejsce: Lublin, Zamek Lubelski, Galeria Malarstwa Polskiego XVII-XIX wieku

organizatorzy: Muzeum Lubelskie, Pracownia „Archiwum Etnolingwistyczne” UMCS w Lublinie, Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie


PROGRAM KONFERENCJI:

10.00 - otwarcie Konferencji

10.30-11.00 - Oskar Kolberg (1814-1890) – życie i działalność, Agnieszka Kościuk

11.00-11.30 - Lubelskie w „Dziełach wszystkich” Oskara Kolberga, prof. dr hab. Jan Adamowski

11.30–12.00 - przerwa na kawę

12.00–12.30 - prezentacja wystawy „za Oskarem Kolbergiem po Lubelszczyźnie”, Agnieszka Ławicka, Bożena Głowacz

12.30–13.00 - Co zawiera „Nowy Kolberg” („Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. Źródła i Materiały”, t. 4: Lubelskie, cz. 1-6), prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, Beata Maksymiuk-Pacek, dr Katarzyna Prorok

13.00–13.30 - Badania nad folklorem muzycznym Lubelskiego w erze pokolbergowskiej, dr Agata Kusto

13.30–14.00 - Kultura materialna Lubelszczyzny w badaniach współczesnych kontynuatorów Oskara Kolberga, dr Mariola Tymochowicz

14.00 - Koncert pieśni obrzędowych Lubelszczyzny w wykonaniu Zespołu Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”

powrót do listy drukuj