Oskar Kolberg - Polak z wyboru

koncert

22-11-2014 / godz. 16.30miejsce: Warszawa, Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Trójcy

organizatorzy: Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy w Warszawie


Program koncertu poświęconego Oskarowi Kolbergowi oparty jest na czterech głównych filarach.

1. Muzyka wiejska in crudo – najbardziej zbliżona do tej, którą Kolberg dokumentował

  • muzycy rekonstruujący i kontynuujący tradycję ludową
  • śpiewacy: Agata Harz-Hanaj, Weronika Grozdew-Kołacińska, Adam Strug
  • instrumentaliści: Remigiusz Mazur Hanaj – lira korbowa, skrzypce, bębenek, Małgorzata Szarlik-Woźniak – skrzypce żłobione, Marta Maślanka – cymbały

2. Pieśni ludowe w opracowaniu Kolberga (w oryginale z akompaniamentem fortepianu)

  • soliści: Justyna Stępień – sopran, Rafał Grozdew – tenor
  • organy, pozytyw, kwartet smyczkowy – wykonawcy w trakcie ustaleń

3. Chorały nabożne wybrane ze śpiewników opracowanych przez Kolberga

  • chór parafii św. Trójcy, dyr. M. Straszewski
  • soliści

4. Muzyka inspirowana pieśniami ze zbiorów Kolberga

  • kompozytor – Michał Lorenz
  • cały skład wokalno-instrumentalny

W ten sposób zaznaczona zostaje zarówno wartość historyczna dzieła Kolberga, jak też jego aktualność. W koncercie wezmą udział muzycy rekonstruujący i kontynuujący polskie tradycje ludowe oraz muzycy klasyczni (śpiewacy, chór). Wykorzystane zostaną charakterystyczne instrumenty ludowe, takie jak: cymbały, skrzypce żłobione, lira korbowa, ale także organy, pozytyw i klasyczny kwartet smyczkowy. Stworzone zostaną dodatkowo cztery plany akustyczne oddające charakter wspomnianych czterech filarów koncertu.

Koncert ma na celu zaprezentowanie twórczości Oskara Kolberga w czterech wymiarach, które ukazywałyby zarówno wartość historyczną jego dzieła jak i aktualność. Aby zwiększyć atrakcyjność odbioru brzmieniowego planowane jest wykorzystanie wnętrza świątyni pod kątem różnych punktów akustycznych – wrażenie stereo- i kwadrofoniki.

więcej szczegółów na stronie Organizatora

powrót do listy drukuj