Oskar Kolberg – prekursor europejskiej folklorystyki

konferencja

21-02-2014 / godz. 10.00

21-02-2014 / godz. 14.30

22-02-2014 / godz. 10.00

22-02-2014 / godz. 12.15

22-02-2014 / godz. 16.00miejsce: Warszawa

organizator: Związek Kompozytorów Polskich, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Sztuki PAN


Międzynarodowa Konferencja "Oskar Kolberg - prekursor europejskiej folklorystyki" odbędzie się w dn. 21-22 lutego 2014 r. w Instytucie Muzykologii UW. Organizatorami konferencji są: Związek Kompozytorów Polskich - Sekcja Muzykologów, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Uczestnicy konferencji:

Rimantas Astrauskas, Maria Baliszewska, Jerzy Bartmiński, Ludwik Bielawski, Zbigniew Chaniecki, Anna Czekanowska, Katarzyna Dadak-Kozicka, Piotr Dahlig, Ewa Dahlig-Turek, Weronika Grozdew-Kołacińska, Jacek Jackowski, Jerzy Kornowicz, Remek Mazur-Hanaj, Bożena Muszkalska, Arleta Nawrocka-Wysocka, Tomasz Nowak, Siergiej Postolnikow, Janusz Prusinowski, Zbigniew Przerembski, Ewa Sławińska-Dahlig, Jan Stęszewski, Katarzyna Szyszka, Hana Urbancová, Elżbieta Witkowska-Zaremba, Aušra Žičkiené, Sławomira Żerańska-Kominek

program:

piątek, 21 lutego 2014

  • godz. 10.00 –10.15 – Otwarcie Konferencji
  • godz. 10.15- 13.00 Sesja I, prowadzenie – Elżbieta Witkowska-Zaremba

godz. 10.15-11.30

Jerzy Bartmiński – O symbolicznym języku folkloru

Ludwik Bielawski – Kolberg jako etnomuzykolog

Sławomira Żerańska-Kominek – Oskar Kolberg a współczesne mapowanie kulturowe

godz. 11.30-11.45 przerwa

godz. 11.45-13.00

Ewa Sławińska-Dahlig - Fryderyk Chopin w świetle korespondencji Oskara Kolberga

Zbigniew Chaniecki - Książę Aleksander Sapieha był pierwszy

Katarzyna Dadak-Kozicka - Narracyjność w dokumentacji Kolberga

Weronika Grozdew - Od opracowania do źródła – powszechność vs tradycyjność u Kolberga i dziś

godz. 13.00 – 14.30 przerwa

  • 14.30-17.30 Sesja II, prowadzenie – Katarzyna Dadak-Kozicka

godz. 14.30-16.00

Piotr Dahlig – Tradycja Kolbergowska a współczesna dokumentacja wykonawców

Bożena Muszkalska – Wątki żydowskie u Kolberga na tle historyczno-kulturowym

Zbigniew Przerembski - Kolbergowska dokumentacja ludowej muzyki instrumentalnej

z perspektywy współczesnych badań

Tomasz Nowak - Znaczenie zbiorów Oskara Kolberga dla współczesnych badań choreologicznych

godz. 16.00-16.15 - przerwa

godz. 16.15-17.30

Jacek Jackowski – Gdyby Kolberg miał fonograf

Arleta Nawrocka-Wysocka – Nurt ewangelicki w dokumentacji Kolberga

Katarzyna Szyszka - Oskar Kolberg a muzyka ludowa Beskidu Śląskiego

sobota, 22 lutego 2014

  • godz. 10.00-12.00 Sesja III, prowadzenie – Sławomira Żerańska-Kominek

godz. 10.00-12.00

Hana Urbancová (Bratysława) - Oskar Kolberg and Slovak Ethnomusicology

Aušra Žičkiené (Wilno) - Some historical remarks on the Polish funeral singing in Lithuania

Rimantas Astrauskas (Wilno) - Lithuanian reflection of O. Kolberg's works from the

ethnomusicological point of view

Siergiej Postolnikow (Lwów) - Folklor Rusi Czerwonej w materiałach Oskara Kolberga i dziś

godz. 12.00-12.15 przerwa

  • godz. 12.15-14.15 Panel – Aktualność Kolberga: żywa muzyka – żywa tradycja, prowadzenie – Ewa Dahlig-Turek

uczestnicy:

Jerzy Kornowicz, Maria Baliszewska, Janusz Prusinowski, Remek Mazur-Hanaj,

Anna Czekanowska, Jan Stęszewski

godz. 14.15–16.00 przerwa

  • godz. 16.00 Koncert: Inspiracje Kolbergowskie - W 200-lecie urodzin Oskara Kolberga"

Janusz Prusinowski TRIO

powrót do listy drukuj