Oskar Kolberg - symbol popularyzacji kultury wsi

wykład, koncert

01-02-2014 / godz. 19.00miejsce: Warszawa, Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego

organizator: Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego w Warszawie


organizator o wydarzeniu:

Spotkanie poświęconego Oskarowi Kolbergowi, które służyć ma promowaniu artystów kultywujących najlepsze tradycje polskiej kultury ludowej – laureatów nagrody im. Oskara Kolberga i kształtowaniu działalności animatorów kultury. Działalność ta odnosić się musi nie tylko do sfery dorobku kultury, ale także do takich zjawisk jak np. kultura żywienia i tradycji zdrowej żywności, popularyzacja tradycji regionów w szerokim ujęciu procesów rozwoju i przemian społeczno- kulturalnych.

program:

  • "Oskar Kolberg - Symbol popularyzacji kultury wsi" - przedstawienie sylwetki Oskara Kolberga - dr Ryszard Miazek
  • "Kultura Wsi. Ludzie. Wydarzenia. Przemiany" - zapowiedź wydawnicza kwartalnika Centralnej Biblioteki Rolniczej im. M. Oczapowskiego
  • koncert Marii Siwiec z zespołem z Gałek Rusinowskich
powrót do listy drukuj