Pieśni wiosny, pieśni lata - Polesie Kolberga dziś

koncert

11-10-2014 / godz. 17.00miejsce: Bielsk Podlaski, Muzeum w Bielsku Podlaskim, Ratusz, ul. Mickiewicza 45

organizator: Stowarzyszenie Panorama Kultur


Jest to prezentacja zamykająca pierwszy etap projektu „Polesie Kolberga - Polesie dziś". Latem, uczestnicy projektu (w większości członkinie zespołu Z Lasu) prowadzili badania terenowe na pograniczu ukraińsko- białoruskim (tereny opisywane przez Kolberga - tomy „Polesie-Białoruś” i „Wołyń”): dokumentowali stary repertuar, zapisywali opowieści i uczyli się śpiewu u najstarszych lokalnych mistrzów śpiewu. Po opracowaniu przywiezionych materiałów przygotowano koncert, w którym oprócz uczestników projektu wystąpią goście z Ukrainy - zespół śpiewaczy ze wsi Załawie.

wykonawcy:

Zespół śpiewaczy z Załawia (Ukraina, obw. Równe)

Zespół Z Lasu: Maniucha Bikont, Julita Charytoniuk, Ewa Grochowska, Anna Jakowska, Jagna Knittel, Karolina Podrucka

program:

- Pieśni obrzędowe śpiewane wiosną (na święto Trojcy) i latem (na Iwana Kupałę, na św. Piotra, na żniwa). Będą to pieśni przywiezione przez gości z Ukrainy, odczytane z zapisów Oskara Kolberga oraz nagrane na Ukrainie i na Białorusi przez uczestników projektu „Polesie Kolberga - Polesie dziś"

- Opowieści z Polesia - bajki ze zbiorów Kolberga - historie z podróży

www.pk.org.pl

powrót do listy drukuj