Platforma Kolberga

inne

17-10-2014 / godz. 08.00miejsce: Wejherowo, Wejherowskie Centrum Kultury - Filharmonia Kaszubska

organizator: Wejherowskie Centrum Kultury


Zapraszamy do zalogowania i zapoznania się z efektami działań projektu „e-KULTURA i tradycja – nowe spojrzenie” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Na platformie:

- znajdziesz materiały o życiu i twórczości Oskara Kolberga, który stanowi ideę fix naszego projektu,

- poznasz efekty letnich warsztatów mistrzowskich – nowe aranżacje muzyczne i wizualizacje,

- obejrzysz nagrania z realizacji działań projektowych - warsztatów, koncertu i opery kaszubskiej, której prapremiera odbędzie się w Filharmonii Kaszubskiej 13 i 14 grudnia 2014r. - już dziś zapraszamy do obejrzenia na żywo, w Sali Głównej– wstęp bezpłatny.

Jako zalogowany użytkownik możesz sam zamieszczać swoje utwory muzyczne i aranżacje współczesne oraz animacje i materiały w zakresie edukacji muzycznej. Możesz także kontaktować się z pozostałymi użytkownikami platformy, możecie razem tworzyć wspólne dzieła i zamieszczać je na platformie.

Zapraszamy serdecznie – odwiedź platformę już dziś i sprawdź jakie dzieła zamieszczają inni użytkownicy, zainspiruj się i stwórz własne – przedstaw swoje dzieła wszystkim odwiedzającym platformę.

Wejherowskie Centrum Kultury uruchomiło platformę internetową

http://kolberg.wck.org.pl/

Projekt „e-KULTURA i tradycja – nowe spojrzenie” łączy w sobie tradycyjną kulturę kaszubską i jej odkrywanie w nowych aranżacjach oraz stosowanie nowych technologii i kreowanie zainteresowania współczesną kulturą młodych odbiorców.

Dlatego jednym z działań projektu jest stworzenie platformy internetowej http://kolberg.wck.org.pl/

Użytkownikiem platformy może być każdy, kto się zaloguje i będzie mógł korzystać z umieszczonych na platformie ogólnie dostępnych zasobów edukacyjnych oraz załączać własne:

- materiały edukacyjne; obecnie zamieszczone zostały informacje o biografii i twórczości Oskara Kolberga,

- nagrania zrealizowanych w projekcie wydarzeń artystycznych - utwory tradycyjne w nowych aranżacjach, obecnie na platformie znajdują się efekty letnich warsztatów mistrzowskich – muzycznych aranżacji tradycyjnych utworów kaszubskich. Niedługo umieszczone zostaną nagrania z warsztatów i koncertu.

Zalogowani użytkownicy platformy mogą zamieszczać własne utwory muzyczne i aranżacje oraz materiały edukacyjne. Na platformie istnieje mechanizm do współtworzenia projektów artystycznych - kontakty nawiązane na platformie mogą posłużyć nawiązaniu współpracy między instytucjami i organizacjami, w tym młodzieżowymi i kulturalnymi oraz inicjowaniu kolejnych wspólnych przedsięwzięć, również o zakresie międzynarodowym.

Dzięki platformie internetowej kontaktować się mogą osoby z terenu całego kraju i nawet poza granicami Polski. Platforma ma stanowić zaczątek platformy dla artystów z różnych dziedzin sztuki, nawiązywaniu kontaktów i wspólnych projektów oraz tworzeniu sieci współpracy wśród organizacji, instytucji i indywidualnych artystów.

Zainicjowana w projekcie platforma internetowa ma na celu promowanie nowych technologii i kreatywnego ich wykorzystania w obszarze przemysłów kreatywnych, popularyzowanie kształcenia umiejętności twórczych z wykorzystaniem cyberprzestrzeni oraz przełamywanie stereotypów wśród twórców w każdej grupie wiekowej, ich integracja i nawiązywanie kontaktów w środowisku artystycznym, niezależnie od dziedziny sztuki, którą reprezentują.

Platforma internetowa będzie stanowić technologiczne uzupełnienie części twórczej projektu.

Nagrania warsztatów i wydarzeń artystycznych będą jednocześnie stanowić materiały dydaktyczne i promocję działań interdyscyplinarnych w obszarze sztuki i przemysłów kreatywnych.

www.wck.org.pl

powrót do listy drukuj