Powiatowy Konkurs Plastyczny "Kolorowa i rozśpiewana Polska Kolberga"

konkurs

16-10-2014 / godz. 08.00miejsce: Sadki, Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach

organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach


Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach zaprasza i zachęca do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Kolorowa i rozśpiewana Polska Kolberga”. Konkurs jest podsumowaniem organizowanych przez GOK Sadki zajęć edukacyjno-plastycznych „Kolorowa i rozśpiewana" dla grup przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych.

Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach.

program:

Cele konkursu:

- popularyzacja osoby Oskara Kolberga – Patrona Roku 2014

- przybliżenie uczestnikom konkursu sylwetki Oskara Kolberga

- rozwijanie zainteresowań folklorem, kulturą, sztuką i muzyką wsi

- rozwijanie wrażliwości na kulturę ludową

- rozwijanie wyobraźni i wrażliwości plastycznej

- rozwijanie wrażliwości estetycznej

- umożliwienie uczestnikom konkursu prezentacji własnych dokonań twórczych

Regulamin konkursu.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1.Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu powiatu nakielskiego *(woj. kujawsko-pomorskie).

2.Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę dotyczącą osoby Oskara Kolberga, jego zainteresowań kulturą ludową, folklorem (zwyczaje, stroje, muzyka, życie codzienne mieszkańców dawnej wsi itp.).

3.Format prac A4 lub A3.

4.Technika prac: malarstwo, grafika, rysunek, collage itd.

5.Wszystkie prace nadesłane na konkurs powinny zawierać metryczkę (wzór poniżej).

6.Konkurs obejmuje cztery kategorie wiekowe:

I – dzieci przedszkolne

II – uczniowie klas I-III SP,

III – uczniowie klas IV-VI SP

IV – uczniowie gimnazjum.

7.Organizator zapewnia nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej.

8.Opiekunowie laureatów otrzymają podziękowania.

9.Wszystkie konkursowe prace przechodzą na własność organizatora.

10.Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikację danych osobowych – zamieszczenie listy laureatów i prezentację pracy w formie fotografii na stronie internetowej www.sadki.pl, albumach, prasie itd.

11.Organizator przygotuje wystawę pokonkursową z prac nagrodzonych, zgłoszonych na konkurs.

Termin i miejsce nadsyłania prac:

1.Termin składania prac upływa 17 listopada 2014 r.

2.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21 listopada br. Opiekunowie laureatów zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie wręczenia nagród.

3.Lista laureatów zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.sadki.pl oraz www.gok.sadki.pl.

4.Prace oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.

5.Prace prosimy nadsyłać z dopiskiem „KOLBERG” na adres:

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Strażacka 11

89-110 Sadki

www.sadki.pl

powrót do listy drukuj