Prezentacja projektu „Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty”

prezentacja

27-01-2014 / godz. 10.00miejsce: Poznań, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Św. Marcin 78, sala 514


Spotkanie dot. zasad realizacji projektu "Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty"odbędzie się 27 stycznia o godz.10.00 w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Spotkanie poprowadzą:

dr Anna Weronika Brzezińska

dr Agata Stanisz

Tematyka spotkania:

- Przedstawienie idei Roku Kolberga 2014

- Prezentacja założeń projektu

- Prezentacja harmonogramu działań

- Prezentacja bloga oraz profilu zadania w serwie społecznościowym

- Prezentacja harmonogramu innych działań promocyjnych

Artykuł krótko omawiający projekt - str. 21

powrót do listy drukuj