Przypisy teatralne: Oskar Kolberg 2014

inne

25-10-2014 / godz. 12.00miejsce: Białystok, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

organizator: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku


Projekt: „Przypisy teatralne: Oskar Kolberg 2014r." ma na celu upowszechnienie twórczości Oskara Kolberga oraz podkreślenie roli tradycji jako nieodzownego elementu współczesności. Ideą projektu Przypisy teatralne: Oskar Kolberg 2014r. jest ukazanie dorobku „współczesnych Kolbergów” i upowszechnienie wśród społeczeństwa wiedzy o kulturze tradycyjnej z szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Uważamy, że kultura tradycyjna jest integralną częścią życia społecznego i naszym projektem chcemy to zamanifestować.

wykonawcy:

Zespół TRANSKAPELA

Źródłem inspiracji Transkapeli jest, kształtowana przez rozmaite społeczności i grupy etniczne, tradycyjna kultura muzyczna obszaru kresów płd -wsch. RP w granicach przedwojennych oraz subregionów karpackich. Twórczość członków zespołu bazuje wprost na bogactwie kulturowym tych krain i żywiołów – polskim, rusińskim (Huculi, Łemkowie, Bojkowie, mieszkańcy Bukowiny rum), ukraińskim, rumuńskim romskim, żydowskim – owocując autorskimi kompozycjami, współczesnymi interpretacjami i charakterystycznym stylem wykonawczym.

Muzycy Transkapeli koncertują z powodzeniem w całej Europie. Wystąpili na wielu największych i prestiżowych festiwalach muzycznych nurtu folk, etno , world, jazz i off w kraju i zagranicą, zdobywając uznanie słuchaczy i krytyków muzycznych. Grali między innymi w Belgii, Holandii, Irlandii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, we Włoszech, na Węgrzech, w Bułgarii, Niemczech, Czechach, Rumunii, Szwecji, Szwajcarii, Danii, Białorusi, na Litwie i Ukrainie.

Zespół jest laureatem wielu prestiżowych nagród, z których najważniejsza, to „Folkowy Fonogram Roku”- nagroda dziennikarzy Polskiego Radia oraz krytyków muzycznych, uzyskana w roku 2005, za najlepsze w Polsce wydawnictwo płytowe w nurcie inspiracji muzyką źródłową – album „Sounds & Shadows”. W niedługi czas później album ten, wydany powtórnie przez amerykańsko-brytyjską wytwórnię ARC, zyskał swoją światową edycję i rozgłos.

Kolejne płyty zespołu Transkapela zjednały mu dużą sympatię odbiorców – zarówno fanów, jak też mediów i krytyków muzycznych. Wśród mnogich recenzji prasowych Transkapeli znalazły się artykuły drukowane w największych europejskich i amerykańskich magazynach kulturalnych i muzycznych takich jak: „Froots”, „Songlines”, „Folk World”, „World Music Magazine”, „France Ethnotempos”, „The Whole Music Experience”, „Lampa”, „De Volkskrant” oraz w wielu poczytnych tygodnikach i dziennikach - między innymi w: „Il Manifesto”, „Irish Evening Herald”, „Netherlands Moors Magazine”, „Keskisuomalainen”, „Newsweek”, „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”.

Audycje poświęcone Transkapeli emitowały stacje radiowe i telewizyjne: BBC, Polskie Radio Pr. I – IV i oddziały regionalne, Radio New Zealand, Civil Radio Budapest, Radio Sofia, TV Kultura, Deutsche Welle. W roku 2005 TV Polonia zrealizowała reportaż o zespole. Transkapela wielokrotnie reprezentował Polskę w ramach zagranicznych projektów kulturalnych z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dxiedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz narodowych instytucji kultury: Instytutu A. Mickiewicza oraz Instytutów Polskich w Europie.Obszar działań zespołu to również współpraca ze środowiskami twórczymi i udział w różnego rodzaju projektach artystycznych (teatralnych, multidyscyplinarnych, edukacyjno-warsztatowych), jak też realizacja samodzielnych projektów o charakterze muzyczno-kulturalnym (m.in. w ramach Stowarzyszenia Twórców i Orędowników Kultury ANIMA, we współpracy z poznańskim Domem Tańca, ze Scholą i Teatrem Węgajty, teatrami - w tym Teatrem Dramatycznym w Warszawie i Białymstoku z różnego rodzaju organizacjami i instytucjami kulturalnymi oraz z samorządami).

W roku 2014 zespół Transkapela obchodzi 10 jubileusz swojego istnienia.

Reżyser spektaklu:

Agnieszka Korytkowska- Mazur - Dyrektor Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Reżyser, scenarzysta, kulturoznawca, teatrolog. Doktorantka w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk (specjalizacja teatrologiczna). Jest producentem teatralnym i muzycznym, a także felietonistką „Sceny”, „Notatnika Teatralnego” oraz autorką artykułów w „Pamiętniku Teatralnym”, „Nowych Książkach” i „Zwierciadle”.

Warsztaty masterclass:

dr Svietlana Butskaya

- śpiewak, muzykolog, pedagog, absolwentka Wydziału Muzykologii Konserwatorium Moskiewskiego. Specjalista w zakresie rosyjskiej wielogłosowej muzyki cerkiewnej XVII i XVIII wieku i śpiewu sakralnego.Zajmuje się twórczą rekonstrukcją dawnych pieśni rosyjskich, a także pieśni polskich. Na podstawie oryginalnych manuskryptów, odtwarza dawne techniki śpiewu, prowadzi prace badawcze i projekty artystyczne. Od 1995 roku stale współpracuje ze Scholą Teatru "Wegajty". Jako solistka bierze udział w dramatach liturgicznych m.in ORDO STELLAE, LUDUS PASSIONIS, LUDUS DANIELIS, LUDUS PASCHALIS. Przygotowuje programy badawczo-artystyczne w kierunku Wschód-Zachód (sesje z udziałem śpiewaków m.in. z Rosji, Ukrainy). Bierze udział w badaniach terenowych, tworzy projekt KANTY I PSALMY - staropolskie pieśni religijne w rosyjskich manuskryptach. Od 1990 roku w Polsce i w Rosji prowadzi warsztaty poświęcone emisji głosu, warsztaty wokalne dla aktorów, wokalistów, nauczycieli, oraz lektorów.

Współpracuje m.in.

-Teatr Laboratorium "Tembr" (Moskwa). W latach 1990-1994 warsztaty aktorskie i praca nad głosem, -Peter Stein "Oresteja" Ajschylosa (Moskwa) 1993-1997 jako dyrygent chóru, przygotowanie aktorów do pracy z głosem, wokalna improwizacja,

-Akademia Teatralna (Warszawa) warsztaty ze studentami Wydziału aktorskiego

A także:

Uniwersytet Warszawski dwuletni kurs emisji głosu, Teatr im. Jaracza w Olsztynie, PWSFTv i T w Lodzi, Fundacja "Muzyka Kresów" w Lublinie, teatr "Polonia" w Warszawie.

Brała udział w sesjach naukowych, konferencjach i seminariach m.in. międzynarodowym sympozjum Musica Antiqua Europae Orientalis (Bydgoszcz), współtworzyła program festiwalu "Pieśni naszych korzeni" w Jarosławiu.

Andrzej Bieńkowski

- malarz, etnograf, pisarz. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa w pracowni Jana Cybisa oraz na Wydziale Grafiki, dyplom w 1971. Od 1980 roku pracuje na Wydziale Wzornictwa warszawskiej ASP jako wykładowca, od 1995 jest profesorem, prowadzi pracownię malarstwa i rysunku. W 1980 roku rozpoczyna badania etnograficzne - projekt Muzyka Odnaleziona. Interesuje go wieś ze swoimi problemami, ale przede wszystkim muzyka, losy i kondycja muzykantów-wiejskich artystów. Poszukuje instrumentów, odnawia je, rekonstruuje dawne kapele wiejskie. Dokumentuje początkowo w Radomskiem, Rawskim, Łódzkim, później także Lubelskim, od 2003 roku na Ukrainie. W trakcie swoich wypraw na wieś zgromadził wielkie prywatne archiwum etnograficzne, zawierające tysiące nagrań audio, video, zdjęć (w tym archiwalnych) oraz instrumentów. Współpracował z warszawskim Domem Tańca, prezentował swoje nagrania w 2 programie PR (wraz z Marią Baliszewską) w audycjach p.t. Muzyka Odnaleziona. Współpracuje z Januszem Prusinowskim przy realizacji projektu Mazurki Reaktywacja.

Andrzej Różycki

- reżyser filmowy, fotograf, artysta współczesny, artysta multimedialny, scenarzysta, teoretyk sztuki. Od 1966 r. jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Jest twórcą około pięćdziesięciu filmów z obszaru etnologii, sztuki i obrzędów ludowych. Twórca filmów dokumentalnych. Związany z łódzkim środowiskiem progresywno-awangardowym. W latach 70. i 80. współpracował z Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi.

Oleg Łatyszonek

– białoruski historyk i działacz społeczny w Polsce. Był dziennikarzem tygodnika Niwa. W latach 1997–2008 pracował jako wykładowca w Katedrze Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2008r. jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Historii i Nauk Politycznych na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. W drugiej połowie lat 80. związał się także z białoruskim ruchem studenckim, przewodniczył komisji naukowej podziemnego wówczas Białoruskiego Zrzeszenia Studentów, był współzałożycielem festiwalu Basowiszcza. Od 1991r. działał w Białoruskim Zjednoczeniu Demokratycznym, w latach 1992–1994r. pełnił funkcję przewodniczącego. Od jest członkiem zarządu Związku Białoruskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. W 1997r. został wiceprezesem Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Białoruś, a w 1998r. był współtwórcą Białoruskiego Radia Racja.

oraz Zespół Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

program:

25.10.2014r. (sobota)

1. godz. 10.00 – 14.00 Warsztaty masterclass, dr. Svietlana Butskaya ( sala prób)

2. godz. 12.00 - 15.00 Spotkania prezentujące działania „Współczesnych Kolbergów” ( foyer) Zaproszeni twórcy:

- p. Andrzej Różycki – prezentacja autorskiej wystawy fotograficznej : „Zanurzenie w kulturze ludowej" Fotografie Andrzeja Różyckiego - 1990-2014r.

- p. Andrzej Bieńkowski – Spotkanie będzie ilustrowane filmem : Ostatni Wiejscy Muzykanci i filmem dokumentalnym Białoruskie Śpiewy

– p. Oleg Łatyszonek – panel edukacyjny, temat wykładu: Oskar Kolberg jako badacz folkloru białoruskiego

3. godz. 15.15 – 17.15 warsztaty – Taniec, instrumenty, (2,5 godz.), prowadząca: Ewa Wasilewska z zespołem Transkapela. ( mała scena)

4. godz. 18.00 spektakl „GUGUŁY” ( duża scena)

5. godz 21.30 koncert zespołu Transkapela ( duża scena)

26.10. 2014r. (niedziela)

1. godz. 10.00 – 14.00 Warsztaty masterclass dr. Svietlana Butskaya ( sala prób)

2. godz. 14.00 warsztaty Taniec, instrumenty (2,5 godz.), prowadząca: Ewa Wasilewska z zespołem Transkapela (mała scena) 3. godz. 18.00 spektakl „GUGUŁY” ( duża scena)

www.dramatyczny.pl

powrót do listy drukuj