Rodzinny Tabor w Zawadce Rymanowskiej. Festiwal tradycji Podkarpacia

festiwal, warsztaty

13-07-2014 - 20-07-2014miejsce: Zawadka Rymanowska

organizatorzy: Stowarzyszenie Karpatka


Warsztaty tradycyjnych pieśni i tańców, instrumentów i rzemiosła Podkarpacia, wykłady, koncerty, potańcówki, targ tradycji, zajęcia dla dorosłych, młodzieży i dzieci.

wykonawcy:

Jerzy Starzyński i kapela Kyczery,

Kapela Niwińskich,

Zespół Wędrowiec,

Czarne Motyle,

Stachy – Reaktywacja,

Kapela Maliszów,

Remek Hanaj i Agata Harz,

Beata Bochnia

Kaja i Janusz Prusinowscy

Kapela Butrynów

Stanisław Kryciński

Bartek Gałązka

i inni

program:

13 lipca

g. 16.15 - Koncert lirniczy w ogrodach klasztoru Bernardynów w Dukli

g. 18.30 - Rozpoczęcie Taboru w Zawadce Rymanowskiej

14 – 19 lipca w Zawadce Rymanowskiej

Warsztaty tradycyjnych pieśni, tańców, instrumentów Łemków i Pogórzan Filcowanie, garncarstwo, zabawki, tkactwo, wikliniarstwo, budowanie fujarek Spotkania z wiejskimi mistrzami, wykłady, teatrzyki, potańcówki przy kapelach na żywo

Zajęcia plastyczne, muzyczne i teatralne dla dzieci i młodzieży

19 lipca w Domu Ludowym w Zawadce Rymanowskiej lub na placu w centrum wsi

g. 10.00 - Targ Tradycji z ludowymi instrumentami, zabawkami, rękodziełem, potrawami Dukielszczyzny

g. 15.00 – spotkanie z budowniczymi lir korbowych: Stanisławem Wyżykowskim i Stanisławem Nogajem

g. 17.00 - potańcówka do rana.

Gośćmi specjalnymi będą muzykanci kapeli Stachy

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki Tańca.

rodzinnytabor.pl

Facebook

powrót do programu