Rok Kolberga – i co dalej?

konferencjamiejsce: Radziejowice, Pałac w Radziejowicach, ul. Sienkiewicza 4

organizatorzy: Instytut Muzyki i Tańca oraz Forum Muzyki Tradycyjnej


Celem dwudniowego spotkania jest prezentacja i omówienie wybranych prac podjętych w Roku Kolberga oraz interdyscyplinarna dyskusja, prowadząca do skonstruowania strategii, slużącej animacji i udoskonaleniu funkcjonowania tradycyjnej kultury muzycznej dziś i w przyszłości. Kluczowe tematy konferencji związane będą z obecnością muzyki tradycyjnej w różnych obszarach i wymiarach współczesnego życia społecznego i kulturalnego – od edukacji po media. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele różnych środowisk – animatorzy kultury, badacze i naukowcy, nauczyciele szkolni i akademiccy, wychowawcy, twórcy kultury, dziennikarze, pracownicy instytucji państwowych oraz trzeciego sektora.

Rejestracja na konferencję została zamknięta 21 listopada.

PROGRAM

Środa, 26 listopada 2014

 • 10.00 – rejestracja uczestników
 • 11.00 – otwarcie konferencji: Andrzej Kosowski, dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca, dr Zenon Butkiewicz, dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKiDN, Janusz Prusinowski, prezes Forum Muzyki Tradycyjnej, prezes Fundacji „Wszystkie Mazurki Świata”
 • 11.15 – prezentacja stron internetowych i projektów multimedialnych podjętych w Roku Kolberga:

Program i portal „Akademia Kolberga”

Program i portal „Mały Kolberg”

Portal o instrumentach ludowych www.instrumentymuzyczne.org.pl

Portal www.muzykatradycyjna.pl

Digitalizacja Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga (DWOK) w portalu www.polona.pl oraz indeks muzyczny Dzieł Kolberga w systemie Esac i na stronie Instytutu Oskara Kolberga

Wystawy o Kolbergu dostępne w wersji elektronicznej

 • 12.00-12.15 – przerwa na kawę

Referaty otwierające:

 • 12.15-12.35 – Folklor jako sztuka i nauka życia prof. dr hab. Katarzyna Dadak–Kozicka, UKSW, UMFC
 • 12.35-12.50 – dyskusja
 • 12.50-13.10 - Komu? Po co - współczesna kultura ludowa ?; prof. dr hab. Barbara Fatyga, UW
 • 13.10-13.25 - dyskusja
 • 13.25-13.45- Pozasystemowy przekaz kompetencji kulturowej; Ryszard .Michalski, prezes Stowarzyszenia „Tratwa”
 • 13.45 - 14.00 - dyskusja
 • 14.00 obiad
 • 15.30 - 18.00 – grupy robocze (równoległe):

SALA A.

ŹRÓDŁA I LUDZIE – DOKUMENTACJA, PUBLIKACJA, SIEĆ - PO CO PROMOWAĆ ARCHIWA? - prowadzenie: Agata Kwiecińska, NINA, PR 2, Jacek Jackowski IS PAN

SALA B.

MUZYKA TRADYCYJNA W SYSTEMIE EDUKACJI – PRZEDSZKOLE, SZKOŁA, NAUCZYCIEL, DZIECKO, RODZIC - POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH – - prowadzenie: prof. dr hab. Anna Waluga i dr Dominika Lenska AM im. K. Szymanowskiego w Katowicach

SALA C.

PRZEKAZ I KOMPETENCJA KULTUROWA – MISTRZ, UCZEŃ, SPOŁECZNOŚĆ; DOBRE PRAKTYKI I STRATEGIE – prowadzenie: Maciej Żurek, Akademia Kolberga

SALA D.

MEDIA A ŻYWA TRADYCJA; PRZESTRZEŃ MEDIALNA NA DOBRE WZORY – SCENA, ANTENA, TELEWIZJA, ARTYKUŁ – prowadzenie: Robert Kamyk (TVP Kultura)

SALA E.

OCHRONA NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – ZAŁOŻENIA I PROBLEMY WDRAŻANIA – prowadzenie: prof. dr hab. Jan Adamowski, UMCS

 • 18.00 – kolacja
 • 19.00 – 24.00 - WIECZÓR MUZYKI i TAŃCA:

Zabawa taneczna z udziałem animatorów i uczestników Szkół Tradycji

Wspólne śpiewanie z uczniami śpiewaków i śpiewaczek wiejskich

Zabawy dziecięce - prezentacje i animacje z udziałem uczestników „Małego Kolberga”

Czwartek, 27 listopada 2014

 • 8.00 - śniadanie
 • 10.00 – 12.15 – sesja plenarna

PRZEKAZ – EDUKACJA – OBECNOŚĆ TRADYCYJNEJ KULTURY MUZYCZNEJ WE WSPÓŁCZESNOŚCI – prowadzenie Ryszard Michalski i Janusz Prusinowski

omówienie wyników pracy poszczególnych grup roboczych

przedstawienie przykładów dobrych praktyk i postulatów skierowanych do instytucji, urzędów i mediów

 • 12.15-12.30 – przerwa na kawę
 • 12.30-14.00 – dyskusja plenarna i zamknięcie konferencji
 • 14.00 – obiad
 • 16.00 – wyjazd z Radziejowic
powrót do listy drukuj