Rok Kolberga na Warszawskich Targach Książki

targi książki

22-05-2014

23-05-2014

24-05-2014

25-05-2014miejsce: Warszawa, Stadion Narodowy


Stoisko Roku Kolberga na V Warszawskich Targach Książki

Na stoisku można obejrzeć dwie nowe publikacje: biografię „Oskar Kolberg 1814-1890” i „Aż tu nagle… Bajki ze zbiorów Oskara Kolberga”, a także album "Oskar Kolberg (1814–1890)" i "Dzieła Wszystkie Oskara Kolberga".

W niedzielę, 25 maja o godz. 16.00 wybrane bajki będzie czytała Joanna Szczepkowska, a muzycznie zilustruje je zespół Kai i Janusza Prusinowskich. Biografię i bajki będzie można zakupić na stoisku dystrybutora Media Rodzina podczas Targów, a niebawem na stronie internetowej www.mediarodzina.com.pl.

Przy stoisku Roku Kolberga można również obejrzeć wystawę "Oskar Kolberg (1814-1890). Kompozytor. Folklorysta. Etnograf", prezentującą najważniejsze dziedziny twórczości artystycznej i badawczo-edytorskiej Oskara Kolberga.

Wystawa prezentuje najważniejsze dziedziny twórczości artystycznej i badawczo-edytorskiej Oskara Kolberga. Ilustruje okresy życia i aktywności twórczej w wielu obszarach jego zainteresowań kulturą ludową – polską i słowiańską. Przedstawia środowisko rodzinne, związki z Przysuchą, lata nauki i młodości w Warszawie, pracę kompozytora i krytyka muzycznego, twórczość naukowo-badawczą w zakresie folklorystyki i etnografii, działalność edytorską, powstanie i realizację programu „Lud”, okres spędzony w Modlnicy – szczególnie sprzyjający owocnym badaniom etnograficznym oraz ostatnie lata życia w Krakowie wykorzystane na intensywną działalność wydawniczą i współpracę Kolberga z najważniejszymi postaciami i instytucjami nauki i kultury polskiej.

W formie wystawy planszowej przedstawiono i opisano materiały rzadko eksponowane ze względów konserwatorskich, pozostające w zasobach archiwalnych i muzealnych, nie udostępniane czytelnikom i zwiedzającym w postaci oryginałów.

Prezentacja wystawy w Internecie: www.muzeum-radom.pl

Wystawa została zrealizowana przez Muzeum Wsi Radomskiej we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach działań strategicznych związanych z Rokiem Kolberga. Autorem opracowania tekstów i ilustracji jest Katarzyna Markiewicz, zaś opracowania graficznego Zdzisław Słomski.

powrót do programu