Śpiewki i piosenki. Pieśni ludowe w tradycji i inspiracji

wykład

27-03-2014 / godz. 18.00

02-04-2014 / godz. 18.00

22-04-2014 / godz. 18.00

07-05-2014 / godz. 18.00

23-05-2014 / godz. 18.00miejsce: Opole, Muzeum Śląska Opolskiego

organizator: Stowarzyszenie OPAK - Opolski Projektor Animacji Kulturalnych, Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu


Na projekt "Śpiewki i piosenki. Pieśni ludowe w tradycji i inspiracji" składa się cykl 5 wykładów o badaniach nad pieśniami ludowymi, scenicznym obliczu muzyki ludowej oraz inspiracji.

program:

  • czwartek, 27 marca, godz.18.00

Olga Chojak – Współczesne badania pieśni i muzyki ludowej

  • środa, 2 kwietnia, godz. 18.00

dr Tomasz Nowak – Taniec ludowy w życiu i na scenie

  • wtorek, 22 kwietnia, godz. 18.00

Iwona Wylęgała – Dokumentowanie i rekonstrukcja pieśni ludowych

  • środa, 7 maja, godz. 18.00

dr Weronika Grozdew–Kołacińska – Folklor muzyczny jako inspiracja

  • piątek, 23 maja, godz. 18.00

Zuzanna Morawiecka-Pastuszenko i Jurij Pastuszenko – Pieśni ludowe w kontekście wzajemnych wpływów i przemian

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kolberg 2014 - Promesa", realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.


Olga Chojak – pochodząca z Wrocławia muzykantka, etnolog, animatorką kultury na muzykę ludową patrzy z rozmaitej perspektywy. Jako współzałożycielka i liderka stowarzyszenia Centrala Muzyki Tradycyjnej (od 2004 roku), organizuje koncerty i festiwale, prowadzi warsztaty śpiewu i tańca tradycyjnego.

dr Tomasz Nowak – wykładowca m.in. Instytutu Muzykologii na UW, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz twórca Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego. Zajmuje się tańcem ludowym od strony naukowej oraz praktycznej. Prowadził badania terenowe na Podlasiu, Mazowszu, Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim. Bada i dokumentuje tradycyjne oblicze tańca a także przemiany, którym on podlega.

Iwona Wylęgała - etnolog, od kilku lat prowadzi warsztaty wokalne pieśni ludowych w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach oraz zespół śpiewu tradycyjnego „Niezłe Ziółka”. Oprócz działalności koncertowo – edukacyjnej interesuje się praktyką wykonawczą pieśni ludowych. Obecnie pracuje nad wykonawstwem pieśni ludowych z Opolszczyzny studiując nagrania archiwalne.

dr Weronika Grozdew-Kołacińska – jest wykładowcą na Muzykologii UW i KUL, w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, współtworzy Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne. Pracuje dla Instytutu Sztuki PAN, PR 2 Polskiego Radia oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Wielokrotnie nagradzana za swoją działalność.

Zuzanna Morawiecka–Pastuszenko i Jurij Pastuszenko – badając i rejestrując pieśni ludowe na rubieży polsko – ukraińskiej, Ukrainie oraz wśród repatriantów z Bośni na Dolnym Śląsku stykają się z wzajemnym przenikaniem muzycznych zjawisk kultury. Jurij jest etnomuzykologiem z Kijowa. Oprócz badań, dokumentowania i kontynuacji ukraińskich tradycji wokalnych prowadzi działalność koncertową i edukacyjną, w tym liczne warsztaty śpiewacze. Jest członkiem naukowo-badawczego zespołu “Drewo”, a inny zespół – „More.” tworzy wraz z żoną. Z kolei Zuzanna Morawiecka–Pastuszenko, kulturoznawca, oprócz działalności muzycznej jest autorką tekstów na temat tradycyjnej kultury muzycznej w kontekście zmiany i współczesności zamieszczanych m.in. na portalach internetowych poświęconych kulturze ludowej.

powrót do programu