Spotkania Kolbergowskie w Muzeum. „Kobiety w kręgu przyjaciół i współpracowników Oskara Kolberga”

wykład

09-03-2014 / godz. 12.00miejsce: Przysucha, Muzeum im. Oskara Kolberga, Al. Jana Pawła II 11

organizator: Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu


Spotkanie poświęcone kobietom, które pomagały Kolbergowi podczas prac nad serią monografii etnograficzno-folklorystycznych Lud. Stanowiły one stosunkowo liczną grupę wśród przyjaciół i współpracowników badacza. Były to żony i córki obywateli ziemskich, publicystki i literatki, nauczycielki – wykształcone muzycznie i literacko, o dużej wrażliwości artystycznej. Prelekcja przedstawi kobiety, które Kolberg poznał w różnych miejscach i środowiskach (Warszawa, Poznań, Kraków, kresy południowo-wschodnie), z którymi przyjaźnił się i współpracował w kolejnych okresach swojej aktywności artystycznej, badawczej, edytorskiej.

Prowadzenie wykładu - Katarzyna Markiewicz

powrót do programu