Spotkania Kolbergowskie w Muzeum. "Związki Oskara Kolberga z Przysuchą. Pamiątki Kolbergowskie"

wykład

23-02-2014 / godz. 12.00miejsce: Przysucha, Muzeum im. Oskara Kolberga, Al. Jana Pawła II 11

organizator: Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu


Tło historyczne pobytu rodziny Kolbergów w Przysusze (w dawnym powiecie opoczyńskim). Ślady materialne i archiwalne ich obecności w mieście. Badania etnograficzne Oskara Kolberga w okolicach Przysuchy i Opoczna. Tomy monografii tematycznej Pieśni ludu polskiego i regionalnej Radomskie (z suplementami) poświęcone okolicom miejsca urodzenia Oskara Kolberga.

Prowadzenie - Katarzyna Markiewicz

powrót do listy drukuj