Świat Łemków. Etnograficzna podróż po Łemkowszczyźnie

publikacjaSetki wspaniałych, częstokroć niepublikowanych fotografii udało się zdobyć z Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Muzeum Historycznego w Sanoku, Muzeum w Nowym Sączu – Sądeckiego Parku Etnograficznego, Narodowego Archiwum Cyfrowego, jak i prywatnych kolekcjonerów. Wśród nich znajdują się zdjęcia wykonane przez Romana Reinfussa, Tadeusza Seweryna czy Stanisława Leszczyckiego. Tekst dra Andrzeja Karczmarzewskiego został opracowany na podstawie całej dostępnej literatury nie tylko polskojęzycznej. W tekście przytaczane są także tłumaczone z ukraińskiego, po raz pierwszy do tych publikacji, łemkowskie przyśpiewki i pieśni obrzędowe i mity.

Łemkowie to grupa górali ruskich niezwykle barwna pod względem obrzędów, stroju, wierzeń, ale też kultury materialnej, której śladem są wspaniałe drewniane cerkwie, jak choćby te w Powroźniku, Kwiatoniu, Skwirtnem i Komańczy. Górale ci, których podstawowym zajęciem była uprawa roli i hodowla zwierząt, słynęli także z rzemiosł, jak wytwarzanie łyżek w Nowicy, mazi i dziegciu w Łosiu, czy kamiennych krzyży i żaren w Bartnem. W latach międzywojennych na terenie Polski mieszkało ponad 100 tysięcy Łemków. Dzisiaj, część z nich, mimo tragicznej historii przesiedleń i akcji ,,Wisła”, wróciła na tereny Beskidu Niskiego.

Bogaty materiał źródłowy, z którego korzystał autor dr Andrzej Karczmarzewski, jak i niezwykły zbiór reprodukowanych fotografii, pozwalają wierzyć, że książka stanowi próbę podsumowania wiedzy etnograficznej na temat Łemków i Łemkowszczyzny. Podkreśla rolę tradycji łemkowskiej kultury, obrzędów, pieśni, stroju i wierzeń, ale też budownictwa drewnianego, jako nieodzownego elementu współczesności terenów Beskidu Niskiego, Sądeckiego i Bieszczadów.

Autor: dr Andrzej Karczmarzewski

Fotografie: Roman Reinfuss, Stanisław Leszczycki, Tadeusz Seweryn i inni

Tytuł: Świat Łemków. Etnograficzna podróż po Łemkowszczyźnie

Wydawnictwo: Libra PL

Liczba stron: 264

prezentacja książki

www.libra.pl

powrót do listy drukuj