Szkoła Mistrzów Tradycji - Warsztaty Muzyki Polesia Lubelskiego

warsztaty

14-02-2014 / godz. 16.00

15-02-2014 / godz. 10.00

16-02-2014 / godz. 10.00

28-02-2014 / godz. 16.00

01-03-2014 / godz. 10.00

02-03-2014 / godz. 10.00miejsce: Hołowno, Ośrodek Aktywizacji Mieszkańców Polesia Lubelskiego

organizator: Stowarzyszenie Aktywizacji Mieszkańców Polesia Lubelskiego


Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego zaprasza do nauki techniki gry na tradycyjnych instrumentach, śpiewu oraz autentycznego repertuaru z regionu Polesia Lubelskiego (od strony kulturowej określanego również jako Południowe Podlasie). Uczyć będą najwybitniejsi mistrzowie z okolicy - Kapela Zdzisława Marczuka oraz Katarzyna Halina Weremczuk z zespołem śpiewaczym Jutrzenka z Dołhobród.

Terminy:

14-16 lutego 2014

28 lutego - 2 marca 2014.

Finał:

Zabawa zapustowa w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Hołownie 2 marca 2014

Zgłoszenia, informacje:

smt.polesielubelskie@gmail.com

Tel. 697 387 670

Zapisy do 31 stycznia. Pierwszeństwo przy zapisach na warsztaty instrumentalne mają kapele.

Warsztaty muzyki tradycyjnej odbywają się i są współfinansowane w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Szkoła Mistrzów Tradycji”.

muzykapolesialubelskiego.blogspot.com

powrót do listy drukuj