Tom 45 - Kolberg inspiracje

inne

01-05-2014 / godz. 10.00

30-05-2014

05-12-2014

12-12-2014miejsce: Nowy Sącz, Szlachtowa, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu - oddziały: Sądecki Park Etnograficzny, Galeria Marii Ritter, Muzeum Pienińskie w Szlachtowe

organizatorzy: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu


Tradycyjne i nowe aranżacje utworów spisanych przez Kolberga, imprezy folklorystyczno-edukacyjne, przygotowanie zbioru ludowych podań i filmu dokumentalnego o dawnej wsi sądeckiej.

wykonawcy:

Łemkowski Zespół Folkowy Serencza, regionalne zespoły: Dolina Popradu, Piątkowioki, Podegrodzie, Janina Lorczyk, Maria Kroh, Maria Brylak-Załuska, Marian Tabaszewski, Edward Grucela, Bogusław Wójcik

program:

1 maja

Impreza folklorystyczna w Sądeckim Parku Etnograficznym

30 maja

Dzień Dziecka w skansenie (Sądecki Park Etnograficzny)

5 i 12 grudnia

Promocja wydawnictwa - zbioru ludowych podań sądeckich i filmu dokumentalno-edukacyjnego o dawnej wsi sądeckiej (Galeria Marii Ritter w Nowym Sączu, Muzeum Pienińskie w Szlachtowej)

Projekt "Tom 45 - Kolberg inspiracje" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kolberg 2014 - Promesa", realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

www.muzeum.sacz.pl

powrót do programu