Tropimy folklor góralski śladami Oskara Kolberga

warsztaty

24-05-2014 - 07-06-2014miejsce: Wisła

organizatorzy: Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wielkopolskim


Projektu edukacyjny obejmujący dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną realizowany podczas Turnusu Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego w Wiśle

Uczestnikami projektu są dzieci i młodzież- uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wielkopolskim.

Projekt finansowany przez Fundację ING Dzieciom.


Cele ogólne

- popularyzacja działalności Oskara Kolberga,

- poznanie folkloru Ziemi Beskidu Śląskiego Cele szczegółowe

Uczeń:

- gromadzi najważniejsze informacje o życiu i dorobku Oskara Kolberga, układa w porządku chronologicznym poszczególne elementy biografii,

- uczestniczy aktywnie w zajęciach warsztatowych i muzealnych,

- gromadzi informacje o charakterystycznych elementach folkloru góralskiego ze szczególnym uwzględnieniem folkloru Beskidu Śląskiego,

- doskonali zdolności manualne, dba o precyzję i estetykę wykonania pracy,

- rozwija umiejętność ekspresji słownej i ruchowej- uczestniczy w scenkach dramowych,

- uczestniczy w wyprawach krajoznawczych, poznaje piękno Ziemi Beskidzkiej, gromadzi informacje o cechach topograficznych regionu.

Koordynatorami poszczególnych zadań są pedagogowie i nauczyciele ZSS nr 14: Bożena Adamowska, Jolanta Bukała, Jarosław Chmiel- wicedyrektor szkoły, Iwona Jarek-Syska, Dorota Skołuda, Dorota Trześniowska - koordynator projektu, Janusz Stankiewicz

Zadanie 1.

TROP PIERWSZY

Poznajemy biografię badacza polskiej kultury folkloru- Oskara Kolberga.

1) Uczniowie pracują podzieleni na grupy zadaniowe. Wyszukują w dostępnych źródłach informacje dotyczące określonych etapów życia:

- pochodzenie/ - młodość/ - Kolberg-kompozytor/ - Kolberg poszukiwacz i badacz kultury/ - dorobek misji Kolberga.

2) Układanie w porządku chronologicznym wybranych wydarzeń z życia Kolberga.

Zadanie 2.

TROP DRUGI

Beskid Śląski na mapie i w terenie

1)Uczniowie pracując w grupach wiekowych- szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa:

- zaznaczają na mapie trasę Gorzów Wlkp.- Wisła,

- odnajdują na mapie Beskidu Śląskiego wybrane miejscowości oraz najwyższe wzniesienia,

- nakreślają na mapie bieg rzeki Wisły- odnajdują jej źródła.

2) Uczniowie zaznaczają na mapie Beskidu Śląskiego zwiedzane miejsca.

Zadanie 3.

TROP TRZECI

Goralsko gadka

1)Wysłuchanie przykładów gwary. Wyjaśnianie słownictwa gwarowego. Układanie zdań z wyrażeniami gwarowymi.

http://www.gwara.zafriko.pl/

Zadanie 4.

TROP CZWARTY

Elementy sztuki ludowej

1)Uczniowie poznają motywy folkloru Beskidu Śląskiego.

2)Wykonują elementy zdobnicze- wycinane serwetki „Papierowe koronki” oraz symetryczne kompozycje z elementami ludowymi- „obrazki”.

3)Układają zgodnie z podanymi określeniami przestrzennymi wybrane elementy na płaszczyźnie. Utrwalają pojęcia porządkujące położenie- na prawo/lewo, do góry/na dół, pod/nad, obok, itp.

Zadanie 5.

TROP PIĄTY

Na góralską nutę- poznanie piosenki i tańca góralskiego

1)Uczniowie poznają wybrany taniec. Uczą się jego elementów i prezentują grupie.

2)Uczniowie poznają piosenkę z elementami gwary beskidzkiej. Wspólne śpiewanie i taniec.

Zadanie 7.

TROP SIÓDMY

Z życia wzięte…

1)Uczniowie pracują w grupach programowych. Każda z grup przygotowuje scenkę/skecz z życia górali. Uczniowie samodzielnie dzielą się rolami, przygotowują rekwizyty, uczą się tekstu z elementami gwary, przygotowują stroje regionalne.

2)Każda grupa prezentują prezentuje scenkę, którą oceniają jurorzy.

3)Ogłoszenie wyników prezentacji. Wręczenie nagród i dyplomów.

Zadanie 8.

TROP ÓSMY

Ku pamięci…

1)Realizowane zadania oraz wycieczki etnograficzne będą opisywane i fotografowane przez zespół uczniów, który codziennie będzie podsumowywać bieżące wydarzenia. Zespół redakcyjny będzie również nagrywał wywiady z uczestnikami, a gromadzone materiały zostaną umieszczone w prezentacji multimedialnej.

2)Każdy uczestnik będzie wyposażony w skoroszyt mający charakter pamiętnika. Będą w nim mapy, podstawowe informacje dotyczące poszczególnych zadań, śpiewnik oraz miejsce na własne wpisy, pamiątki i rysunki.

powrót do programu