Usłyszeć tradycję. Bądźmy jak Oskar Kolberg!

warsztaty, wystawa, koncert

30-04-2014 - 14-07-2014

01-05-2014 - 29-06-2014

17-05-2014

24-07-2014 - 27-07-2014

25-07-2014 - 27-07-2014Na projekt składają się: digitalizacja, warsztaty muzyczne, wystawa, koncert z potańcówką, których celem jest popularyzacja działalności Muzeum, działań badawczych i dokumentacyjnych prowadzonych w terenie i ich rezultatów, stanowiących zbiory Muzeum, upowszechnienie tradycji muzycznych regionu, podnoszenie świadomości muzycznej, podnoszenie kompetencji kulturowych, zwiększenie aktywnego i świadomego uczestnictwa w kulturze.

Podstawą projektu jest dokumentacji dźwiękowa zgromadzona w Archiwum Nagrań Działu Etnografii Muzeum Południowego Podlasia, pozyskana w czasie badań terenowych w latach 1979-1996, zawierająca ponad 800 pieśni i przyśpiewek z terenu powiatów bialskiego, parczewskiego, włodawskiego, radzyńskiego województwa lubelskiego, dzięki której zwiększy się dostępność do materiału zgromadzonego w archiwum.

Digitalizacja i konserwacja nagrań z Archiwum Nagrań Działu Etnografii Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej wykonana zostanie przez Pracownię Fonograficzną Instytutu Sztuki PAN do 31 października 2014.

PROGRAM

  • Wystawa Muzykanci, 01.05 – 29.06.2014

malarstwo Andrzeja Bieńkowskiego,

fotografie ze zbiorów Fundacji Muzyka Odnaleziona

  • Noc Muzeów, 17.05.2014

miejsce: Muzeum Południowego Podlasia, Park Radziwiłłowski

WSTĘP WOLNY

- warsztaty taneczne (16 – 17 maja), polskie tańce tradycyjne

- Spotkanie autorskie z Andrzejem Bieńkowskim, projekcja filmów etnograficznych z badań terenowych, na wystawie MUZYKANCI

- „Do tańca” koncert z potańcówką, zagrają: Zdzisław Marczuk, Kapela Niwińskich i wywrotowa formacja oberkowa Niewte

  • Warsztaty „Tradycje muzyczne”, 25-27.07.2014

śpiew tradycyjny

prowadzący: Zuzanna Morawiecka-Pastuszenko, Yuriy Pastushenko

  • Warsztaty „Tradycje muzyczne”, 24-27.07.2014

gra na instrumentach

prowadzący: Zdzisław Marczuk, Mateusz Niwiński Warsztaty „Tradycje muzyczne”

Miejsce: ZABOREK

WSTĘP WOLNY, liczba miejsc ograniczona, po wcześniejszych zapisach ZAPISY od 30 kwietnia do 14 lipca na etnografia@muzeumbiala.pl

www.muzeumbiala.pl

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Kolberg 2014 Promesa", realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

powrót do programu