Uwolnić projekt

innemiejsce: Warszawa, Państwowe Muzeum Etnograficzne

organizator: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

współorganizator: Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”

partner: AZE design


UWOLNIĆ PROJEKT to:

nowy model produkcji i dystrybucji dóbr materialnych w oparciu o wolne licencje Creative Commons oraz relacje jakie użytkownik nawiązuje z lokalnym rzemieślnikiem-wytwórcą. Punktem wyjścia jest refleksja nad koncepcją całościowego spojrzenia na rzemiosło, jego wytwory, twórców i użytkowników. Reprezentował ją poprzez działalność naukową i badawczą Piotr Szacki, wieloletni pracownik naukowy Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, zgłębiając istotę ludowego rzemiosła i propagując je w formie autorskich wystaw, tekstów, filmów, wywiadów z badań terenowych.

Interdyscyplinarny projekt UWOLNIĆ PROJEKT będzie polegał na opracowaniu współczesnych wersji dawnych, tradycyjnych wytworów rzemieślniczych znajdujących się w Magazynie Gospodarki Podstawowej i Rzemiosła Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Wybór obiektów zostanie dokonany przez grupę kompetencyjną, będącą fuzją wiedzy i doświadczenia projektantów, rzemieślników, etnologów i muzealników. Nowe przedmioty powstaną w efekcie ścisłej współpracy rzemieślnika i projektanta. W dalszym etapie w Internecie zostanie zamieszczona dokumentacja wykonawcza powstałych produktów na wolnej licencji Creative Commons (uznanie autorstwa z możliwością tworzenia utworów zależnych). Zainteresowani będą mogli pobierać dokumentację z sieci i wykonać przedmiot u lokalnego rzemieślnika lub samodzielnie, dostosowując go do własnych potrzeb.

www.ethnomuseum.pl

Uwolnić projekt - opis

Rok Kolberga w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie

powrót do listy drukuj