Wariacje Kolbergowskie na dwa regiony: Ziemia Łęczycka i Kurpie

inne

19-09-2014

20-09-2014miejsce: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi, skansen "Łęczycka Zagroda Chłopska" w Kwiatkówku pod Łęczycą

organizatorzy: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi


Dwudniowe obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2014 i międzyregionalne obchody Roku Oskara Kolberga w ramach realizacji projektu Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi pt. „Wariacje kolbergowskie na dwa regiony: Ziemia Łęczycka i Kurpie”. Wydarzenia będą miały miejsce w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi oraz w skansenie "Łęczycka Zagroda Chłopska"

w Kwiatkówku pod Łęczycą.

program

19 września, piątek

W gmachu Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi (Plac Wolności 14)

oraz w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi (ul. Zachodnia 54/55)

  • 10.30-15.30 z przerwą godzinną (10.30 – 12.30 miejsce: AOIA; 13.30–15.30 miejsce: MAiE w Łodzi) Jednodniowe warsztaty muzyczne dla kapel ludowych i chętnych muzyków na materiale z pieśni i opisów folkloru muzycznego oraz tanecznego zebranych przez Kolberga na Kurpiowszczyźnie i na Ziemi Łęczyckiej z uwzględnieniem materiału zebranego podczas badań etnograficznych. Prowadzenie: Tadeusz Kubiak i Przemysław Bogusławski (oberek, kujawiak łęczycki, najczęściej występującego na obszarze Ziemi Łęczyckiej i inne)
  • 13.00 Otwarcie wystawy "Muzykanci ryzykanci" o muzykach kurpiowskich (wystawa ze zbiorów Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce) przy akompaniamencie kapeli kurpiowskiej Jana Kani (miejsce: MAiE w Łodzi)
  • 16.00–17.30 Spotkanie autorskie z Andrzejem Bieńkowskim "Czy ostatni wiejscy muzykanci…?", dotyczące działalności współczesnych kapel ludowych z obszaru środkowej Polski: gawęda etnograficzna, pokaz filmów, dyskusja autora z publicznością (miejsce: MAiE w Łodzi)
  • 18.00–19.30 Koncert "Na Dwie Nuty – Kurpie i Łęczycanie" (kapela Jana Kani, kapela Józefa i Stefana Kani, kapela Czesława "Grzesia" Chorążewicza, kapela Tadeusza Kubiaka, kapela "Witaszewiacy", kapela "Świniczanki") (miejsce: MAiE w Łodzi – Plac Wolności, w razie niepogody – sala koncertowa AOIA)
  • 20.00 "Pograjka" – zabawa muzyczno-taneczna z kapelą Gęsty Kożuch Kurzu (miejsce: AOIA)

20 września, sobota

W skansenie "Łęczycka Zagroda Chłopska" w Kwiatkówku pod Łęczycą (Kwiatkówek 26a)

  • 11.00–13.00 Jednodniowe międzypokoleniowe warsztaty tańca ludowego na zapisy, szczególnie przeznaczone dla całych rodzin: oberek, kujawiak, dyna (z Przemysławem Bogusławskim i kapelą Gęsty Kożuch Kurzu) oraz dla osób chętnych
  • 13.00-13.30 Otwarcie wystawy fotografii "Kapele ludowe Ziemi Łęczyckiej" w sali ekspozycyjnej skansenu (wystawa stworzona wraz z kapelami z powiatu łęczyckiego)
  • 13.30–16.30 Konkurs "Dawna Nowa Nuta" dla młodych kapel folkowych z obszaru województwa łódzkiego i mazowieckiego pod auspicjami Radia Łódź na ludową aranżację pieśni ze zbiorów zapisanych przez Kolberga z terenu łęczyckiego (Dzieła Wszystkie, t. 22: Łęczyckie) i kurpiowszczyzny (Dzieła Wszystkie , t. 27: Mazowsze, cz. IV), prowadzony przez profesjonalne jury (pod przewodnictwem dr Jana Łuczkowskiego, w którego skład wchodzą: Ewa Sławińska-Dahlig – etnomuzykolog z Ośrodka Regionalnego ŁDK; Joanna Gancarczyk z kapeli Gęsty Kożuch Kurzu; Katarzyna Mróz z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce; Adam Strug śpiewak instrumentalista, poeta, autor piosenek, kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, etnomuzykolog – zbieracz i praktyk, scenarzysta filmów dokumentalnych oraz Jan Targowski dziennikarz i krytyk muzyczny, prezenter radiowy, wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi) oraz koncert zaproszonych do projektu kapel łęczyckich i kurpiowskich uczestniczących w projekcie. Ogłoszenie werdyktu konkursu i wręczenie nagród
  • 18.00 Koncert "Na Dwie Nuty – Kurpie i Łęczycanie" oraz „Ludowa Zabawa Taneczna” dla uczestniczących w wydarzeniu muzyków, uczestników warsztatów, mieszkańców powiatu łęczyckiego i przyjezdnych gości.

Wymienionym działaniom będzie towarzyszył na terenie skansenu "Kiermasz sztuki ludowej i rzemiosła dawnego".

Na wszystkie wydarzenia wstęp bezpłatny.

Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

w ramach programu "Kolberg 2014 - Promesa", realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

powrót do listy drukuj