Wronieckie Blubry

innemiejsce: Wronki, Kino

organizator: Wroniecki Ośrodek Kultury


W programie:

  • spektakl gwarowy Pa, pa, jo sobie jade du SPA w wykonaniu Grupy Teatralnej Na Fali z Krobi (scenariusz i reżyseria: Magdalena Andrzejewska)
  • prelekcja na temat Oskara Kolberga, którą wygłosi dr Łukasz Smoluch z Instytutu im. Oskara Kolberga w Poznaniu
  • występ Zespołu Folklorystycznego Marynia oraz koncert kapeli koźlarskiej Kotkowiacy
powrót do listy drukuj