Współczesna kultura ludowa w działaniu

konferencja

30-05-2014

31-05-2014miejsce: Zakopane

organizator: Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

współorganizatorzy: Fundacja Zakopiańczycy, Fundacja Obserwatorium Żywej Kultury Sieć Badawcza


Wokół książki pod tytułem "Współczesna kultura ludowa w działaniu" rozmawiać będą naukowcy, twórcy, przedstawiciele instytucji kultury i władz lokalnych. O przeszłości, teraźniejszości, przyszłości kultury ludowej. O jej znaczeniu, problemach, potrzebach na przykładzie regionów tak różnych jak Warmia i Podhale.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kolberg 2014 - Promesa".

TRANSMISJA ON-LINE

PROGRAM

DZIEŃ PIERWSZY 30.05.2014

Dworzec Tatrzański

9.00-9.15 Powitanie, komunikaty organizacyjne

9.15 - 12.30 SESJA I

"TRWANIE I UPADEK ETNOGRAFICZNYCH MITÓW A PROBLEMATYKA ŻYWEJ KULTURY LUDOWEJ".

Sesja wprowadzająca ma stworzyć wspólną perspektywę patrzenia na kulturę ludową lub zaznaczyć różnice w spojrzeniu na nią i je uzasadnić.

MODUŁ 1, przedpołudniowy

TEMAT: Różnorodność polskiej kultury ludowej w perspektywie historycznej, demograficznej, społecznej; dyskusja będzie też dotyczyła możliwości i propozycji operacyjnego zdefiniowania żywej kultury ludowej albo przynajmniej wstępnej charakterystyki składających się na nią zjawisk

MODERATOR: Kuba Szpilka (etnograf, Zakopane)

PANELIŚCI:

1) Justyna Żołnierowicz-Jewuła (Muzeum, Węgorzewo)

2) Krzysztof Trebunia-Tutka (muzyk, animator kultury, architekt, Zakopane)

3) Wojciech Burszta (antropolog, SWPS Warszawa)

4) Antoni Kroh (etnograf, pisarz, Nowy Sącz )

PRZERWA

MODUŁ 2, przedpołudniowy

TEMAT: Społeczne podstawy i uwarunkowania współczesnej kultury ludowej.

MODERATOR: Barbara Fatyga (antropolog współczesności, ISNS UW Warszawa)

PANELIŚCI:

1) Anna Szałygin-Malewska (antropolog, IEiAK UW Warszawa)

2) Iwona Oliwińska (antropolog współczesności ISNS UW, Warszawa))

3) Marcin Brocki (antropolog, IEiAK UJ Kraków)

4) Stanisław Ślimak (wójt gminy Szaflary)

PRZERWA 12.30-14.00

Galeria Władysława Hasiora Jagiellońska 18b

14.00-19.30 - SESJA II

"SPOSOBY UZASADNIANIA DZIAŁAŃ INSTYTUCJI I ORGANIZACJI NA RZECZ KULTURY LUDOWEJ"

MODUŁ 3, popołudniowy

TEMAT: Prezentacja uzasadnień dla praktyk kulturalnych instytucji i organizacji związanych z żywą kulturą ludową na Podhalu. Po co i dlaczego wspierać kulturę ludową Podhala?

MODERATOR: Anna Niedźwiedź (antropolog, IEiAK Kraków)

PANELIŚCI:

1) Stanisława Trebunia Staszel (antropolog/instruktorka, IEiAK, UJ, Kraków)

2) Mariusz Koperski (Zastępca Burmistrza , Zakopane)

3) Stanisław Marduła ( artysta- lutnik, Zakopane)

4) Andrzej Skupień (Wicestarosta Tatrzański, Zakopane)

PRZERWA

MODUŁ 4, popołudniowy

TEMAT: Prezentacja uzasadnień dla praktyk kulturalnych instytucji i organizacji związanych z żywą kulturą ludową Warmii i Mazur. Po co i dlaczego warto wspierać żywą kulturę ludową w takich regionach?

MODERATOR: Katarzyna Barańska (Instytut Kultury UJ, Kraków)

PANELIŚCI:

1) Marcin Kapłon (CEiIK, Olsztyn)

2) Waldemar Majcher (prezes STL, Urząd Marszałkowski, Olsztyn)

3) Kazimiera Klobuszeńska (Sołtyska Polowej Woli i radna gminy Dźwierzuty)

4) Maria Wroniszewska (etnolog, Muzeum Budownictwa Ludowego-Park Etnograficzny w Olsztynku)

DZIEŃ DRUGI 31.05.2014

Dworzec Tatrzański Krupówki 12

9.00-12.30 SESJA III

"PRZETRWANIE I ROZWÓJ KULTURY LUDOWEJ W PERSPEKTYWIE POTRZEB WSPÓŁCZESNYCH, LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI – O PRZESTRZENI MIĘDZY PODTRZYMYWANIEM TRADYCJI I TOŻSAMOŚCI A „EVENTEM” DLA TURYSTÓW”

MODUŁ 5, przedpołudniowy – warsztatowy

TEMAT: Rekonstrukcja praktyk w obszarze kultury ludowej: typowe i nietypowe praktyki instytucji, organizacji, samorządów lokalnych, pojedynczych działaczy i animatorów i – w końcu

MODERATOR: Ryszard Michalski (Stowarzyszenie Tratwa, CEiIK, Olsztyn)

PANELIŚCI:

1) Anna Buchner (antropolog współczesności, ISNS UW, WARSZAWA)

2) Jan Karpiel Bułecka (muzyk, Zakopane)

3) Joanna Dziadowiec (antropolog, Kraków)

4) Andrzej Gut Mostowy (poseł, Zakopane)

PRZERWA

MODUŁ 6, przedpołudniowy

TEMAT: Realne i wyimaginowane potrzeby kultury ludowej. Panel będzie poświęcony odtworzeniu najpilniejszych działań w sferze poznawczej, w sferze praktyk kulturalnych oraz działań wspierających w oparciu o istniejące możliwości instytucjonalno­prawne

MODERATOR: Anna W. Brzezińska (IEiAK, instruktorka, Poznań)

PANELIŚCI:

1) Dorota Ząbkowska ( etnograf, DNIK MKiDN, Warszawa)

2) Ewa Antyborzec (Instytut Kolberga, Poznań)

3) Ryszard Michalski (CEiIK, Stowarzyszenie Tratwa, Olsztyn)

4) Przemysław Zieliński (antropolog współczesności, DMP MKiDN, Warszawa)

5) Franciszek Bachleda Księdzularz (radny sejmiku małopolskiego)

PRZERWA 12.30-14.00

14.00-19.30 SESJA IV

„POLITYKA I POLITYKI KULTURALNE WOBEC KULTURY LUDOWEJ”

MODUŁ 7, popołudniowy

POSTULATY DO WŁADZY – POMYSŁY – IDEE – ŻYCZENIA - UWAGI I PRETENSJE

TEMAT: w świetle dotychczasowych ustaleń model polityki centralnej wobec żywej kultury ludowej oraz zostanie rozpatrzona możliwość stworzenia wspólnych wytycznych do zróżnicowanych modeli polityk lokalnych

MODERATOR: Hanna Schreiber (ISM UW, Warszawa) Podczas dyskusji z Gośćmi i Publicznością zebrane zostaną postulaty dla polityki kulturalnej wobec kultury ludowej od wszystkich Panelistów oraz od Publiczności

PRZERWA

MODUŁ 8, popołudniowy

TEMAT: zamykający spotkanie panel poświęcony będzie przedyskutowaniu potencjału kultury ludowej jako kultury społeczeństwa obywatelskiego opartej na lokalnych wspólnotach, zsieciowanych działaniach oraz na zasadzie wymian ekwiwalentnych i nieekwiwalentnych.

MODERATOR: Maciej Krupa (przewodnik tatrzański, Prezes Fundacji „Zakopiańczycy…”, Zakopane)

PANELIŚCI: Moderatorzy (obowiązkowo) / Uczestnicy poprzednich paneli (wedle woli)

1) Kuba Szpilka

2) Barbara Fatyga

3) Anna Niedźwiedź

4) Katarzyna Barańska

5) Ryszard Michalski

6) Anna W. Brzezińska

7) Hanna Schreiber

powrót do programu