Wychowanie Muzyczne - specjalny, okolicznościowy numer czasopisma

inne

12-11-2014miejsce:, Polska

organizator: Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki


Nr 4.2014 czasopisma „Wychowanie Muzyczne”, dofinansowany w ramach programu Kolberg 2014, w całości poświęcony jest problematyce muzyki ludowej w edukacji.

autorzy numeru:

Zbigniew Nowak, Aleksandra Dudek, Danuta Gwizdalanka, Weronika Grozdew-Kołacińska, Rafał Ciesielski, Paweł Heppner, Edyta Ołdak, Anna Grunwald, Katarzyna Szurman, Mirosław Grusiewicz, Anna Sokołowska, Iwona Góra, Agnieszka Sołtysik, Aneta Hacia, Piotr Gryźlak, Jadwiga Uchyła-Zroski, Agnieszka Rogalska-Jung, Jan Roguz, Janusz Nowosad

Komplet materiałów składa się z zeszytu, osobnego dodatku nutowego oraz płyty DVD.

Zeszyt, wyjątkowo obszerniejszy, zawiera 15 artykułów umieszczonych w trzech działach: Kultura; Materiały metodyczne; Recenzje. Kronika.

Na dodatek nutowy składają się niepublikowane opracowania melodii ludowych – 38 prac nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie kompozytorskim "Melodie regionalne ziem polskich w opracowaniu", zorganizowanym i przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki oraz redakcję czasopisma „Wychowanie Muzyczne”.

Do numeru dołączona jest również płyta DVD, na którą składa się:

a) kompendium wiedzy z zakresu współczesnej recepcji muzyki ludowej;

b) antologia nagrań muzyki ludowej (218 przykładów nagrań muzycznych, uporządkowanych, skatalogowanych i opisanych według stylów i gatunków muzycznych wywodzących się z muzyki ludowej;

c) testy, quizy i gry dydaktyczne o różnym stopniu trudności.

Numer można nabyć w redakcji czasopisma w cenie 12 zł + koszty wysyłki http://www.wychmuz.pl/prenumerata_z_16.html

www.snmuzyki.pl

www.wychmuz.pl

powrót do listy drukuj