XXVIII Międzywojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego

przegląd taneczny

18-05-2014 / godz. 11.30miejsce: Przeworsk, Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga

organizatorzy: Centrum Kulturalne w Przemyślu, Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku


XXVIII Międzywojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego "Taneczny Krąg". Weźmie w nim udział około 15 dziecięcych zespołów tańca ludowego z województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Celem przeglądu jest m.in. upowszechnianie tańca ludowego wśród dzieci oraz konfrontacja artystycznych dokonań zespołów tańca ludowego z terenu południowo-wschodniej Polski.

program:

  • korowód zespołów ulicami miasta
  • prezentacje konkursowe na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku
  • ocena prezentowanych programów przez Komisję Artystyczną
  • ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród

www.ck.przemysl.pl

www.mok.przeworsk.um.gov.pl

powrót do listy drukuj