Za Oskarem Kolbergiem po Lubelszczyźnie

wystawa

03-02-2014

04-02-2014

05-02-2014

06-02-2014

07-02-2014

08-02-2014

09-02-2014

10-02-2014

11-02-2014

12-02-2014

13-02-2014

14-02-2014

15-02-2014

16-02-2014

17-02-2014

18-02-2014

19-02-2014

20-02-2014

21-02-2014

22-02-2014

23-02-2014

24-02-2014

25-02-2014

26-02-2014

27-02-2014

28-02-2014

01-03-2014

02-03-2014

03-03-2014

04-03-2014

05-03-2014

06-03-2014

07-03-2014

08-03-2014

09-03-2014

10-03-2014

11-03-2014

12-03-2014

13-03-2014

14-03-2014

15-03-2014

16-03-2014

17-03-2014

18-03-2014

19-03-2014

20-03-2014

21-03-2014

22-03-2014

23-03-2014

24-03-2014

25-03-2014

26-03-2014

27-03-2014

28-03-2014

29-03-2014

30-03-2014

31-03-2014

01-04-2014

02-04-2014

03-04-2014

04-04-2014

05-04-2014

06-04-2014

07-04-2014

08-04-2014

09-04-2014

10-04-2014

11-04-2014

12-04-2014

13-04-2014

14-04-2014

15-04-2014

16-04-2014

17-04-2014

18-04-2014

19-04-2014

20-04-2014

21-04-2014

22-04-2014

23-04-2014

24-04-2014

25-04-2014

26-04-2014

27-04-2014

28-04-2014

29-04-2014

30-04-2014

01-05-2014

02-05-2014

03-05-2014

04-05-2014

05-05-2014

06-05-2014

07-05-2014

08-05-2014

09-05-2014

10-05-2014

11-05-2014

12-05-2014

13-05-2014

14-05-2014

15-05-2014

16-05-2014

17-05-2014

18-05-2014

19-05-2014

20-05-2014

21-05-2014

22-05-2014

23-05-2014

24-05-2014

25-05-2014

26-05-2014

27-05-2014

28-05-2014

29-05-2014

30-05-2014

31-05-2014miejsce: Lublin, Zamek Lubelski

organizator: Dział Etnografii Muzeum Lubelskiego w Lublinie


Wystawa czasowa: 3 lutego - 31 maja 2014 roku


Wystawa „Za Oskarem Kolbergiem po Lubelszczyźnie” dzięki eksponatom etnograficznym – najstarszym w zbiorach Muzeum Lubelskiego – oraz fotografiom z XIX wieku i początku XX wieku przedstawia sylwetki osób równie mocno jak Oskar Kolberg zainteresowanych życiem i kulturą mieszkańców ówczesnych wsi i małych miasteczek Lubelszczyzny. Wśród nich wyróżnia się lokalnie działający regionalista i ludoznawca Jan Brandt (1860-1911) ze Smorynia w powiecie biłgorajskim, który zebrane przez siebie zabytki kultury chłopskiej i mieszczańskiej zaprezentował w 1901 r. na Wystawie Rolniczo-Przemysłowej w Lublinie. Po jej zakończeniu znaczącą część z nich podarował na poczet przyszłego Muzeum Lubelskiego, a bogatą kolekcję gorsetów tarnogrodzkich zapisał Muzeum Narodowemu w Krakowie.

Interesujące i oddające specyficzny klimat epoki, a tym samym będące jej dokumentem są fotografie uznanych XIX-wiecznych fotografów profesjonalistów z pracowni lubelskich, warszawskim i krakowskich, oraz fotografów amatorów. Są to Karol Beyer, zw. ojcem polskiej fotografii, który prezentowane fotografie wykonał na Pierwszą Wystawę Etnograficzną w Moskwie w 1867 r., i jego sukcesorzy Julian Kostka i Ludwik Mulert. W Warszawie i Paryżu swoje zakłady fotograficzne miał Jan Mieczkowski, w Krakowie fotografował Ignacy Krieger, a u Lublinie Wiktoria Sierocińska, Stanisław Zawadzki i Józef Wasilewski. W Kielcach i Biłgoraju zaś pracowali Stanisław Sanecki i Jan Brodowski oraz w powiecie biłgorajskim, janowskim, lubelskim i puławskim – Ludwik Rogowski, Leon Hempel, ks. Stanisław Warszawski i ks. Karol Dębiński. Uzupełnieniem sepiowych fotografii są kolorowe pocztówki z tzw. typami ludowymi, wydane przez Władysława i Witolda Kiesewetterów z okazji Wystawy Rolniczo-Przemysłowej 1901 r., według rysunków Konstantego Kietlicz-Rayskiego.

powrót do programu