Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej

praca badawcza

15-01-2014 / godz. 12.00miejsce: Kolbuszowa

organizator: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej


Głównym założeniem zadania jest opublikowanie i popularyzacja wyników kilkuletnich badań terenowych nad zachowanymi przejawami tradycyjnej kultury oraz jej współczesnymi przemianami, prowadzonych na terenie dawnej Puszczy Sandomierskiej, zamieszkałej przez ludność grupy etnograficznej Lasowiaków. W tym celu badaniami zostanie objęty ostatni, nie przebadany skrawek Puszczy w okolicach Mielca. Następnie pozyskane materiały zostaną opracowane i zarchiwizowane, a wyniki opublikowane w publikacji książkowej i Internecie. Zadanie to jest uwieńczeniem kilkuletniego cyklu badań mających na celu zapełnienie jednej z już nielicznych białych plam na mapie opisanych i rozpoznanych regionów etnograficznych.

W realizacji tego zadania weźmie udział łącznie 17 osób: 8 osób - etnografów, etnologów i folklorystów wykonujących badania terenowe, 4 osoby odpowiedzialne za stronę techniczną zadania oraz 5 specjalistów - ekspertów, uznanych autorytetów w danej dziedzinie.

Projekt obejmuje prace w czterech etapach:

  • I przeprowadzenie badań terenowych na ostatnim, nie przebadanym fragmencie Puszczy Sandomierskiej (okolice Mielca), ich opracowanie, archiwizacja i adiustacja
  • II przygotowanie publikacji książkowej, stanowiącej syntezę wszystkich informacji pozyskanych (w latach ubiegłych) na terenie Puszczy Sandomierskiej oraz jej wydanie
  • III publikacja materiałów w Internecie
  • IV organizacja spotkania promocyjnego

www.muzeumkolbuszowa.pl

powrót do programu