Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej - kolejny etap prac

praca badawcza

30-07-2014 / godz. 09.00miejsce: Kolbuszowa, Muzeum Kultury Ludowej

organizator: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej


Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej zakończyło I etap realizacji projektu „Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej”. Badania terenowe przeprowadzono na obszarach wiejskich w okolicach Mielca, które pod względem etnograficznej przynależności mieszczą się w zasięgu grupy Lasowiaków.

Ich zakres tematyczny dotyczył: historii badanych wsi, budownictwa, estetyki ludowej, zajęć ludności, sprzętów gospodarskich i domowych, rzemiosła, obrzędów dorocznych, rodzinnych i agrarnych, życia społecznego, folkloru, muzyki ludowej, pożywienia, ubioru i stroju, medycyny ludowej i lecznictwa, magii i demonologii, problematyki „swój – obcy” (Żydzi, Niemcy).

Zebrany materiał podzielono na trzy kategorie: pierwszą stanowią zapisy opracowanych materiałów w formie papierowej i elektronicznej, drugą – dokumentacja fotograficzna w formie zapisu elektronicznego, trzecią – filmy dokumentalne nakręcone techniką zapisu cyfrowego.

Łącznie przeprowadzono 73 wywiady terenowe, wykonano 1461 fotografii oraz nakręcono 8 filmów dokumentalnych. Całość pozyskanych materiałów została zadiustowana przez ekspertów uznawanych powszechnie za autorytety w dziedzinach etnografii (dr Krzysztof Ruszel), etnomuzykologii (prof. dr hab. Antoni Zoła), folkloru (prof. dr hab. Jan Adamowski), językoznawstwa (prof. dr hab. Kazimierz Ożóg) oraz architektury i sztuki (prof. dr hab. Jan Święch). Następnie tak opracowaną dokumentację zarchiwizowano.

Kolejnym etapem projektu będzie wydanie publikacji z przeprowadzonych badań terenowych i zorganizowanie spotkania promującego to unikatowe wydawnictwo.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kolberg 2014 – Promesa", realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

www.muzeumkolbuszowa.pl

powrót do listy drukuj