Zwyczaje i obrzędy w tradycji polskiej

konkurs

07-11-2014 / godz. 12.00miejsce: Toruń, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej


Konkurs skierowany jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ma na celu zapoznanie uczestników z tradycyjnymi zwyczajami i obrzędami polskimi, uczyć rozpoznawania tradycji we współczesnym życiu, wzmacniać poczucie przynależności do społeczności lokalnej i uczestniczenie w jej życiu. Konkurs objęło patronatem Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu ze względu na obchody 200-lecia urodzin Oskara Kolberga - folklorysty i badacza kultury ludowej.

Uroczysta Gala wręczenia nagród niepełnosprawnym laureatom i wystawa konkursowa odbędzie się 7 listopada br. w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.

Konkurs realizowany w kilku etapach i poprzez różne oddziaływania, które będą pomocne w poznawaniu treści związanych ze zwyczajami i obrzędami w tradycyjnej kulturze polskiej.

Zachęcamy do realizacji tematu konkursu poprzez różnorodne metody i formy właściwe dla danej instytucji terapeutycznej. Źródłami inspiracji mogą być: literatura piękna, obrazy – oryginały i reprodukcje, fotografie, filmy, uczestnictwo w lokalnych wydarzeniach związanych ze świętami religijnymi, w imprezach folklorystycznych itp.

Wartościową formą kontaktu z dawnymi tradycjami może stać się poznawanie ekspozycji muzealnych i uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych oferowanych przez wiele muzeów. Muzeum Etnograficzne w Toruniu realizuje program edukacyjny dla osób niepełnosprawnych, a także z racji przyjętego Patronatu służy konsultacjami merytorycznymi nt. zwyczajów i obrzędów ludowych. Informacje dotyczące terminów zajęć muzealnych oraz konsultacji można uzyskać w Dziale Edukacji (tel.56 622 89 43,

e- mail: edukacja@etnomuzeum.pl)

Ośrodki wsparcia mogą również organizować spotkania ze starszymi osobami z rodzin uczestników znającymi dawne zwyczaje i obrzędy, jak również z osobami tzw. znaczącymi, posiadającymi wiedzę o kulturze regionu.

www.prton-sds.cba.pl

powrót do listy drukuj