Akademia Kolberga

23 marca 2015

"Akademia Kolberga" to projekt animacji żywej kultury ludowej i budowa strony internetowej www.akademiakolberga.pl. Wspólne działania Stowarzyszenia Tratwa, Instytutu Muzyki i Tańca oraz Forum Muzyki Tradycyjnej, zainicjowały projektem, którego celem było stworzenie modelowego, innowacyjnego w polskich warunkach programu przywracania muzyki tradycyjnej do społecznej i kulturowej praktyki społeczności wiejskich. Idea oparta była na doświadczeniu bliskiego, żywego spotkania z tradycjami muzycznymi i tanecznymi polskiej wsi oraz pracy, prowadzonej od ponad dwudziestu lat przez pokolenie praktyków (artystów, animatorów kultury, badaczy i dokumentalistów wiejskich tradycji muzycznych), wychodzących z przekonania, że w tradycji nie można „być”, jeśli mówi się o niej w czasie przeszłym i traktuje jak muzealny eksponat.

Pasjonaci dzielili się swoimi doświadczeniami praktykowania „kultury czynnej”. Istotny dla kształtu projektu był także fakt, że działania zaangażowanych w jego realizację animatorów oparte są nie tylko na opisie i dokumentacji, ale przede wszystkim na wywoływaniu procesu bezpośredniego przekazu tradycji przez wiejskich mistrzów w „naturalnym” środowisku, w którym powstawała i praktykowana była dana kultura muzyczna.

Akademia Kolberga jest zachętą do skorzystania z tych doświadczeń i użycia wypracowanych w ten sposób metod i mechanizmów do tworzenia nowych przestrzeni dla starej, ale zbudowanej na wciąż aktualnych wartościach, kultury. Autorzy projektu deklarują chęć inspirowania różnorodnych grup społecznych do własnych, niezależnych poszukiwań w obszarze muzyki tradycyjnej.

drukuj