Digitalizacja Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga

3 marca 2015

Biblioteka Narodowa zdigitalizowała wszystkie wydane dotąd tomy "Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga" (75 woluminów) i udostępniła je w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona w kolekcji "Oskar Kolberg".

Do liczącej 164 obiekty kolekcji włączono ponadto druki muzyczne dokumentujące twórczość kompozytorską najwybitniejszego polskiego etnografa oraz XIX-wieczne wydania monografii jego autorstwa "Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce". Powojenne wydania "Dzieł wszystkich", chronione prawem autorskim, zostały upublicznione dzięki licencjom przekazanym przez Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu.

Reprodukcje cyfrowe utworów Oskara Kolberga można czytać, drukować, kopiować, przeszukiwać pełnotekstowo, powiększać ich fragmenty, uzupełniać notatkami, dodawać zakładki oraz linkować je do portali społecznościowych.

Kolekcja "Oskar Kolberg" jest dostępna pod adresem www.polona.pl.

drukuj