Digitalizacja rękopisów Oskara Kolberga

5 marca 2015

We współpracy z Biblioteką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polską Akademią Umiejętności w Krakowie dokonano digitalizacji wszystkich rękopisów Kolberga w liczbie ponad 21 tysięcy kart.

Są one dostępne na stronie Instytutu im. Oskara Kolberga www.oskarkolberg.pl, a także na stronie internetowej Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

drukuj