Elektroniczny indeks utworów muzycznych - miniatura

Elektroniczny indeks utworów muzycznych

9 marca 2015

Projekt elektronicznego indeksu utworów muzycznych zebranych w dziełach Kolberga objął 2700 melodii z tomów DWOK01-DWOK06 („Pieśni ludu polskiego", „Sandomierskie", „Kujawy" 1 i 2, „Krakowskie" 1 i 2).

Jego istotą było przełożenie tradycyjnego zapisu muzycznego na język umożliwiający komputerowo wspomagane badania nad muzyką ludową, zautomatyzowane przeszukiwanie obszernych zbiorów, a także ich porównywanie z innymi zbiorami zapisów muzyki tradycyjnej – zarówno polskiej, jak i obcej. Indeks zapisów muzycznych ma na celu przede wszystkim skuteczne i szybkie przeszukiwanie zasobów DWOK. Obejmować będzie wszystkie zapisy folkloru muzycznego opublikowane w tomach monografii regionalnych i będzie kontynuowany w następnych latach w celu zdigitalizowana kilkudziesięciu tysięcy melodii.

Digitalizację wszystkich zapisów muzycznych z tomów Kolbergowskich podjął Instytut im. Oskara Kolberga wspólnie z Instytutem Sztuki PAN. Zapisy są wprowadzane do systemu EsAC, konwertowane na format MIDI, a w Instytucie Kolberga przetwarzane do formy zapisu nutowego z podpisywaniem tekstów w pieśniach. Wyszukiwarka zapisów muzycznych jest dostępna na stronie: www.kolberg.hostingasp.pl.

Szczegółowa informacja na temat systemu EsAC jest dostępna na załączonej prezentacji.

ESAC INSTRUKCJA

Możliwe jest wyszukiwanie melodii w 2700 zapisach muzycznych z Dzieł Wszystkich. Kategorie wyszukiwania obejmują motyw melodyczny i układ rytmiczny, które można wpisywać w mini edytor nutowy, następnie wyszukać żądany motyw. Wyniki uporządkowane są według podobieństwa. Jest to obecnie jedyna wyszukiwarka, która rozpoznaje warianty muzyczne. W dalszej mierze aplikacja zostanie wzbogacona o kolejne zapisy oraz możliwości wyszukiwania poprzez nazwy lokalizacyjne i incipity tekstów pieśni.

Zastosowany przez Instytut Sztuki PAN standard kodowania melodii (Essener Assoziativ Code) umożliwił dokonywanie konwersji na inne formaty stosowane w nowoczesnych badaniach, należących do nurtu Music Information Retrieval, prowadzonych w wielu krajach. Zapisy te znajdują zastosowanie przede wszystkim w zaawansowanych pracach naukowych. Kolberg On-line

W ramach tworzenia elektronicznych indeksów do dzieł Kolberga, Instytut Sztuki PAN dokonał także konwersji zakodowanych melodii na format MIDI, który umożliwił pracownikom Instytutu im. Oskara Kolberga w Poznaniu ułatwioną edycję indeksów przeznaczonych do szerokiego zastosowania w aplikacji internetowej, umożliwiającej przeszukiwanie zbiorów pod kątem wybranych kryteriów rytmicznych i melodycznych.

W ten sposób wspólne działanie Instytutu Sztuki PAN oraz Instytutu im. Oskara Kolberga przyczyni się do upowszechnienia zbiorów Kolberga w środowiskach naukowych, artystycznych i w szerokich kręgach odbiorców w kraju i za granicą.

drukuj