Strona internetowa poświęcona polskim ludowym instrumentom muzycznym

17 marca 2015

Portal www.instrumenty.edu.pl poświęcony polskim ludowym instrumentom muzycznym prezentuje instrumenty muzyczne i narzędzia dźwiękowe wykorzystywane w praktyce ludowej na terenie całej Polski. W bazie znajduje się ponad 200 obiektów, pochodzących z najważniejszych kolekcji muzealnych (Warszawa, Poznań, Szydłowiec, Izabelin) z całego kraju z lat 1705-2011.

Chociaż próba charakterystyki polskiego instrumentarium ludowego była już podejmowana przez muzykologów, wiedza na ten temat jest wciąż niewystarczająca (również dlatego, że sam Kolberg nie dokumentował w szerszym zakresie tej sfery tradycji). Portal www.instrumenty.edu.pl jako pierwszy prezentuje tak bogaty materiał porównawczy (nowa dokumentacja zdjęciowa, zawierająca niemal 1000 fotografii), wzbogacony o nagrania dźwiękowe z kolekcji Polskiego Radia, archiwalia Instytutu Sztuki PAN oraz materiały audiowizualne Instytutu Muzyki i Tańca. Niewątpliwą wartością portalu jest współpraca wybitnych badaczy (prof. Z. Przerembski, prof. B. Vogel).

Strona ma charakter popularyzatorski, spełniając jednocześnie wymagania specjalistów. Baza danych oparta została o klasyfikację Hornbostela i Sachsa (1914), której najnowsza wersja (MIMO, 2011) przełożona została na język polski. Instrumenty sklasyfikowano według europejskich norm, a ich opis poddano standaryzacji. Zastosowano także filtry, pozwalające przeszukiwać bazę pod kątem typu instrumentu, czasu powstania, regionu, kolekcji czy twórcy. Portal prezentuje także informacje o tradycjach muzycznych poszczególnych regionów Polski i funkcji każdego instrumentu w ludowej kulturze. W zamyśle autorów projekt ma stanowić bazę do badań organologicznych oraz

monograficznych ujęć polskiej muzyki instrumentalnej. Baza skonstruowana została na zasadzie katalogu, do którego stale można dodawać kolejne rekordy. Portal jest dwujęzyczny. Strona jest prowadzona przez Instytut Muzyki i Tańca.

drukuj